Stylování rastrových dat

V kapitole Stylování jsme se věnovali stylování vektorových dat. Stylování rastrových dat si přebereme teď.

Jednoduchý styl

Styl raster je jednoduchý styl, v kterém pro rastrová data nastavujeme jenom transparentnost.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_raster</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Raster</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a raster, good for displaying imagery</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering rasters -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule1</Name>
     <Title>Opaque Raster</Title>
     <Abstract>A raster with 100% opacity</Abstract>
     <RasterSymbolizer>
      <Opacity>1.0</Opacity>
     </RasterSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>

RasterSymbolizer

RasterSymbolizer slouží k vykreslování rastrových dat.

Opacity

V Opacity nastavuje transparentnost rastrové vrstvy. Hodnoty pro Opacity jsou od 0 do 1, kde 0 je úplně transparentní a 1 není transparentní vůbec.

Styl pro DEM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
 <NamedLayer>
  <Name>gtopo</Name>
  <UserStyle>
   <Name>dem</Name>
   <Title>Simple DEM style</Title>
   <Abstract>Classic elevation color progression</Abstract>
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <RasterSymbolizer>
      <Opacity>1.0</Opacity>
      <ColorMap>
       <ColorMapEntry color="#AAFFAA" quantity="0" label="values" />
       <ColorMapEntry color="#00FF00" quantity="1000"/>
       <ColorMapEntry color="#FFFF00" quantity="1200" label="values" />
       <ColorMapEntry color="#FF7F00" quantity="1400" label="values" />
       <ColorMapEntry color="#BF7F3F" quantity="1600" label="values" />
       <ColorMapEntry color="#000000" quantity="2000" label="values" />
      </ColorMap>
     </RasterSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>

ColorMap

ColorMap slouží k nastavení stylu pro hodnoty rastrové vrstvy.`ColorMapEntry color` určuje jakou barvou se má rozpětí hodnot vykreslit, quantity určuje maximální hodnotu rozpětí a label určuje popisek rozpětí. Takže řádek <ColorMapEntry color=“#FFFF00“ quantity=“1200“ label=“values“ /> nám říka že hodnoty rastrové vrstvy 1000-1200 se vykreslí barvou #FFFF00 a s popiskem values.