Publikování rastrových dat

V rámci publikování rastrových dat můžete ještě na dalších kartách nastavovat jakým způsobem budou data prezentována.

Publishing

Karta Publishing nabízí nastavení implicitního stylu a seznamu doporučovaných alternativních stylů.

Dále je zde možné definovat parametry pro službu WCS (Web Coverage Service). V první části např. podporované souřadnicové systémy a metodu převzorkování rastrových dat.

../_images/rpub1.png

Obr. 61 Nastavení WCS - souřadnicové systémy a metoda převzorkování.

V druhé části pak formáty, ve kterých bude možné vrstvu získat.

../_images/rpub2.png

Obr. 62 Nastavení WCS - formáty.