Definice rastrových dat

Rastrová vrstva se definuje pomocí popisu dat. Seznam vrstev získáme pomocí odkazu Layers v sekci Data. V seznamu vrstev vidíme u každé vrstvy její typ, úložiště a souřadnicový systém. Pokud následně zvolíme vrstvu Img_Sample dostáváme se ke konfiguraci rastrové vrstvy.

Identifikace

V rámci identifikace je povinné zadat pouze název vrstvy. Vhodné je ale uvést i popis vrstvy a abstrakt vrstvy. Název vrstvy (name) je technickou identifikací vrstvy. Popis (title) a abstrakt je určen ke čtení lidskému uživateli služby.

Poznámka

Povinné položky jsou označeny červeným kolečkem. Položky, které je vhodné doplnit jsou označeny zeleným kolečkem.

../_images/rdata1.png

Obr. 58 Identifikace rastrové vrstvy.

Další metadata a souřadnicové systémy

V další části popisu vrstvy je vhodné uvést klíčová slova, popisující data a pokud je to možné, pak link na metadata dle normy ISO nebo FGDC.

Povinně je nutné uvést deklarovaný souřadnicový systém (Declared SRS). Tento se specifikuje s využitím databáze EPSG. Např. systém WGS84 má kód EPSG:4326.

../_images/rdata2.png

Obr. 59 Další metadata a souřadnicové systémy.

Ohraničující obdélník

V další části popisu vrstvy je nutné uvést ohraničující obdélník (BBOX) vrstvy. BBOX musí být uveden jak v deklarovaném SRS tak v Lat/Lon souřadnicích. K vytvoření pomohou odkazy Compute from data a Compute from native bounds.

../_images/rdata3.png

Obr. 60 BBOX