Vektorové dlaždice

Vektorové dlaždice je možné v Geoserveru generovat jenom z vektorových vrstev. Generovat vektorové dlaždice můžeme bez instalace pluginu ve formátu application/json;type=utfgrid .

../_images/vector_geo.png

Pro další možnosti potřebujeme nainstalovat extenzi Vector Tiles. Najdeme ji na stránkách Geoserveru. Soubory z archivu uložíme do webapps/geoserver/WEB-INF/lib a restartujeme server.

../_images/vector_ext.png

Instalací extenze nám přibyla možnost generovat vektorové dlaždice ve formátech application/json;type=geojson, application/json;type=topojson nebo application/vnd.mapbox-vector-tile. Rozdíly mezi formáty GeoJSON a TopoJSON jsou popsány v materiálech ke školení Úvod do GIS https://training.gismentors.eu/open-source-gis/formaty/vektor.html Formát application/vnd.mapbox-vector-tile generuje binární soubor s příponou pbf. Tento formát je tvůrci Geoserveru doporučovaný. Data ve vektorových dlaždicích jsou generalizovaná, čím nižší úroveň přiblížení, tím je generalizace větší. Na rozdíl od rastrových dlaždic, nemají vektorové dlaždice v sobě informaci o stylu.

Proto pokud chceme data vizualizovat na straně klienta musíme stylování nastavit v jeho konfiguraci.

<!DOCTYPE html -->
<html>
<head>
 <title>Vector tiles</title>
 <script src="ol.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="ol.css">
 <style>
  html, body {
   font-family: sans-serif;
   width: 100%;
  }
  .map {
   height: 500px;
   width: 100%;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h3>Mapbox Protobuf - vector tiles</h3>
 <div id="map" class="map"></div>
 <script>
// definování stylu
 var style_simple = new ol.style.Style({
  fill: new ol.style.Fill({
   color: '#ADD8E6'
  }),
  stroke: new ol.style.Stroke({
   color: '#880000',
   width: 1
  })
 });
 function simpleStyle(feature) {
  return style_simple;
 }
//definice vrstvy
 var layer = 'sf:restricted';
//definice čísla EPSG
 var projection_epsg_no = '900913';
 var map = new ol.Map({
  target: 'map',
  view: new ol.View({
//souřadnice středového bodu
   center: [-11559399.021158619, 5534556.797017269],
//počáteční zoom
   zoom: 12
  }),
  layers: [new ol.layer.VectorTile({
   style:simpleStyle,
   source: new ol.source.VectorTile({
    tilePixelRatio: 1, // oversampling when > 1
    tileGrid: ol.tilegrid.createXYZ({maxZoom: 19}),
    format: new ol.format.MVT(),
    url: '/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/' + layer +
      '@EPSG%3A'+projection_epsg_no+'@pbf/{z}/{x}/{-y}.pbf'
   })
  })]
 });
 </script>
</body>
</html>

Kód vložíme do textového souboru a pojmenujeme ho index.html. Připravený index.html a i knihovny pro javascript si můžete stáhnou zde: vectortiles.zip. Stažený archiv rozbalíme do složky /geoserver-2.16.2/data_dir/www. Táto aplikace nám umožní si zobrazit vektorové dlaždice ve formátu application/vnd.mapbox-vector-tile. Aplikace je pak dostupná na http://localhost:8080/geoserver/www/vektortiles/index.html

Stylování je možné měnit přímo na straně klienta, tak jak demonstruje mírně upravený předchozí příklad.

<!DOCTYPE html -->
<html>
<head>
 <title>Vector tiles</title>
 <script src="ol.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="ol.css">
 <style>
  html, body {
   font-family: sans-serif;
   width: 100%;
  }
  .map {
   height: 500px;
   width: 100%;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h3>Mapbox Protobuf - vector tiles</h3>
 <input id="fill" value="#FF0000"/><button onclick="setFill()">Set fill</button>
 <div id="map" class="map"></div>
 <script>
 // definování stylu
 var fill = '#ADD8E6';

 function getStyle() {
  return new ol.style.Style({
  fill: new ol.style.Fill({
   color: fill
  }),
  stroke: new ol.style.Stroke({
   color: '#880000',
   width: 1
  })
 });
 }

 var style_simple = getStyle();

 function setFill() {
  fill = document.getElementById('fill').value;
  style_simple = getStyle();
  map.removeLayer(layer);
  layer = getLayer();
  map.addLayer(layer);
 }

 function simpleStyle(feature) {
  return style_simple;
 }

 function getLayer() {
  return new ol.layer.VectorTile({
   style:simpleStyle,
   source: new ol.source.VectorTile({
    tilePixelRatio: 1, // oversampling when > 1
    tileGrid: ol.tilegrid.createXYZ({maxZoom: 19}),
    format: new ol.format.MVT(),
    url: '/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/' + layer_name +
      '@EPSG%3A'+projection_epsg_no+'@pbf/{z}/{x}/{-y}.pbf'
   })
  })
 }

 //definice vrstvy
 var layer_name = 'sf:restricted';
 //definice čísla EPSG
 var projection_epsg_no = '900913';
 var layer = getLayer()
 var map = new ol.Map({
  target: 'map',
  view: new ol.View({
   //souřednices středového bodu
   center: [-11559399.021158619, 5534556.797017269],
   //počáteční zoom
   zoom: 12
  }),
  layers: [layer]
 });
 </script>
</body>
</html>