Rastrové dlaždice

Nastavení rastrovích dlaždic

Nastavení dlaždic je poměrně rozsáhlé, ale pro začátečníka není zas tak složité. Komplikace mohou nastat v případě, že potřebujete např. nastavit vlastní souřadnicové systémy pro generování dlaždic. Základní nastavení získáme pomocí odkazu Caching Defaults v sekci Tile Caching.

Provided Services

V rámci sekce Provided Services je možné povolit nebo zakázat jednotlivé protokoly, pomocí kterých jsou distribuovány dlaždice ke klientovi. Zajímavá je možnost Enable direct integration with GeoServer WMS, která umožňuje zaznamenávat cache v případě práce s WMS. Výhodou je pak zrychlení funkce WMS služby.

../_images/servicest.png

Obr. 63 Seznam služeb a integrace s WMS.

Formáty

V sekci Default Tile Image Formats for je možno pro různé zdroje definovat formáty, ve kterých se boud dlaždice generovat.

../_images/formatst.png

Obr. 64 Formáty dlaždic.

Výchozí Gridsety

Také je možné nastavit výchozí Gridsety a jejich parametry. Obvykle si však vystačíme s již předpřipravenými Gridsety pro WGS84 a Google Mercator.

../_images/gridsetst.png

Obr. 65 Gridsety

Poznámka

Např. parametry pro Gridset pro EPSG:5514 můžeme najít na

https://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ORTOFOTO/WMTService.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS