Generování dlaždic

Genrování dlaždic můžeme spustit pomocí odkazu Tile Layers v sekci Tile Caching. Zde pak u vrstvy volíme možnost Seed/Truncate.

../_images/seedt.png

Obr. 66 Genrování dlaždic.

Nastavení generování

Nastavení generování můžeme volit několik možností. Pokud máme více jader může se hodit zvolit více úloh Number of tasks to use. Můžeme volit úrovně přiblížení na data (0 - celý svět, 15 - část obce) Zoom start a Zoom end. Můžeme zvolit také jiný styl pro vykreselní Modifiable Parameters. Také můžeme omezit generování na výbrané území Bounding box. V neposlední řadě můžeme zvolit Grid Set. Také můžeme volit zda chceme jen vygenerovat chybějící dlaždice nebo kompletně přegeneovat můžeme zvolit v možnosti Type of operation.

../_images/spustenit.png

Obr. 67 Nastavení generování.

Po spuštění tlačítkem Submit se na pozadí spustí generování. Jeho průběh můžeme sledovat buď v konzoli, kde je geoserver spuštěn nebo v prohlížeči.

../_images/stavtkonzole.png

Obr. 68 Stav generování v konzoli.

Poznámka

Na statickém obrázku to není vidět, ale server získává stovky požadavků za minutu a výsledky ukládá jako dlaždice do souborů.

../_images/stavtprohlizec.png

Obr. 69 Stav generování v prohlížeči.

Také je možné sledovat stav na disku. Data se ukládají do adresáře data_dir/gwc/názevvrstvy/souřsystém_úroveňpřiblížení/.

../_images/stavtdisk.png

Obr. 70 Stav generování na disku.

Výstup

V případě, že se vše podaří je daná vrstva v podobě dlaždic k dispozici přes služby vybrané v konfiguraci.