Python a přístup k databázi PostGIS

Poznámka

Tato část bude pojednávat o práci s daty uloženými v databázi PostGIS, možnostmi napojení se na tuto databázi prostřednitvím Pythonu.

Klíčová slova: http://geoalchemy.org/