Python a OGC OWS (Open Geospatial Consortium Web Services)

Poznámka

Tato kapitola bude obsahovat přehled a základní konfiguraci nástrojů pro práci s OGC OWS službami převážně na straně serveru

Klíčová slova: PyWPS, pycsw, MapServer