MapScript

Python rozhraní k MapServeru vychází z následujících tříd:

  • Map
  • Layer
  • Class
  • Style
../_images/mapscript-schema.png

Další informace: http://mapserver.org/mapscript/python.html

Ukázka

>>> import mapscript, ogr

>>> chko = ogr.Open('chko.shp')
>>> l = chko.GetLayer()
>>> extent = l.GetExtent()

>>> mapobj = mapscript.mapObj()
>>> mapobj.setSize(500, 500)
>>> mapobj.setExtent(extent[0], extent[2], extent[1], extent[3])
>>> mapobj.setProjection("+init=epsg:5514")

>>> layer = mapscript.layerObj(mapobj)
>>> layer.type = mapscript.MS_LAYER_POLYGON
>>> layer.data = 'chko.shp'
>>> layer.status = mapscript.MS_ON
>>> layer.setProjection("+init=epsg:5514")

>>> classobj = mapscript.classObj(layer)
>>> styleobj = mapscript.styleObj(classobj)
>>> styleobj.color = mapscript.colorObj(125, 0, 0)

>>> mapobj.outputformat.imagemode = mapscript.MS_IMAGEMODE_RGBA
>>> mapobj.outputformat.transparent= 1

>>> img = mapobj.draw()
>>> img.save('out.png')

>>> mapobj.save("out.map")