Práce s 3D daty

Zobrazování 3D dat v QGISu bylo možné už v minulosti a to zejména pomocí pluginů (např. Qgis2threejs ). Od verze 3.0 je základní součástí QGISu také 3D mapové okno, které slouží na vizualizaci 3D dat.

Práce s daty, které mají i Z-ovou souřadnici je na vzestupu i díky postupu v technologii, která umožňuje práci s takovýmito daty zpřístupnit i pro běžné počítače bez speciálního vybavení a zvýšených nároků na jejich výkon.

../_images/3d_example.png

Obr. 120 Ukázka zobrazení dat v 3D mapovém okně QGIS.

Popis typických dat

Tak jako u běžných mapových podkladů zobrazujeme zemský povrch a jevy, které se na něm nachází, budeme z tohoto předpokladu vycházet i v případě práce se zobrazováním ve 3D. Musíme tedy začít tím, že budeme zobrazovat zemský povrch.

Jednu formu reprezentace povrchu jsme použili již v začátečnickém kurzu. Jedná se o digitální model terénu, který pokrývá celé území ČR. Jeho nevýhodou však je, že jeho prostorové rozlišení není dostačující pro řešení úkolů pro jednotlivé části území. Pro území ČR ČÚZK poskytuje digitální model reliéfu (nejnovější je pátá generace DMR5G) a digitální model povrchu (jediná verze DMP1G).

Na povrchu jsou pak standardně zobrazovány různé další objekty jako např. budovy. Možností jak z obyčejné dvoudimenzionální geometrie udělat 3D je víc. Jednou z možností je použít atributové pole s výškou objektu a pak pomocí nastavení vytáhnou do výšky jako tzv. „boxíky“. Další možností je přímé modelování objektů zložených z vícero rovinných polygonů (takovéto objekty jsou na obrázku výše). Tvorba a editace takovýchto dat je časově náročná a QGIS není vhodným nástrojem pro tento typ editace pro produkční proces.

Při jednodušších objektech, například bodových, je možné vytvořit zjednodušenou symbologii a tu používat. Prozatím ale není možné používat natolik pokročilé možnosti stylování jako jsme zvyklí u symbologie pro 2D.

Další kroky