Použití prostorových dotazů v QGIS

Doposud uváděné dotazy až na jednu výjimku nevracely geometrii, ale v rámci Správce databází je možné vrátit i geometrii a výsledek načíst do mapy.

Načtení výsledku dotazu jako vrstvy

Pokud rozšíříme seznam atributů v dotazu o atribut geom umožní nám dialog následně načíst data jako vrstvu.

SELECT s2.geom, s2.Kod, round(ST_Distance(s1.geom, s2.geom)) dist
FROM stavebniobjekty s1 JOIN stavebniobjekty s2 ON
(s1.Kod = 4598652 AND
s2.PocetPodlazi > 2 AND
ST_Distance(s1.geom, s2.geom) < 500)
ORDER BY ST_Distance(s1.geom, s2.geom);
../_images/ssql9.png

Obr. 33 Rozšíření dotazu o geometrii a načtení jako vrstvy

Červeně jsou vykresleny budovy získané předchozím dotazem.

../_images/ssql10.png

Obr. 34 Dotaz jako vrstva