Editace metadat dle ISO 19115 (ISO 19119)

Seznámíme se s editací (vytvářením) metadat pro popis dat a služeb (případně map nebo jiných typů dokumentů). Tutoriál zahrnuje vytvoření popisu pro jednu datovou sadu a jednu službu s tím, že se detailně projdou všechny položky, které je možné definovat. Součástí nástroje je možné vytvořená metadata ukládat jako nové šablony, které pak mohou další uživatelé využívat pro popis dalších zdrojů. Ukážeme si jak spravovat šablony pro vytváření metadat.

Uživatelé a skupiny

Je možné vytvářet uživatele a skupiny uživatelů.

../_images/uzivatele.png

Každého uživatele je možné zařadit v různých rolích do různých skupin. Případně je možné nastavit uživatele jakožto administrátora.

../_images/uzivatele-role.png

Ke každému záznamu je možné nastavit následující přístupová práva. K nastavení se dostaneme přes Contribute (bez výběru podmnožiny).

../_images/uzivatele-contribute.png
../_images/uzivatele-privileges.png

Veřejné a neveřejné záznamy

Přístup je možné řešit s využitím skupin a práv k záznamům.

Neveřejná sekce pro editory

Prakticky lze řešit na úrovni XSLT, která načítá šablonu a řadí sekce dle potřeby.

Popis aplikací, negrafických a nestrukturovaných dat

Je to možné na úrovni Dublin Core a přiřazení záznamu do kategorie. Jinak by se musela nachystat šablona, pro popis.

../_images/aplikace.png

Hierarchie

K dispozici je přidání vazby na rodiče, službu, datovou sadu, feature catalog, jiný zdroj (tedy třeba i v aplikaci) a dokument.

../_images/hierarchie.png

K dispozici je následující pohled pro hiearchii data-služba-aplikace (n:n) u záznamu v každé této úrovni.

../_images/hierarchie-download.png
../_images/hierarchie-resources.png

Popis sérií (dlaždic)

Vychází se z ISO 19115 (19139). Vytvoříme mateřský popis, kde budou obecná metadata pro celou sérii a pak vytváříme potomky tohoto popisu.

../_images/dataset-create.png
../_images/dataset-quality.png
../_images/dataset-metadata.png

Pak můžeme vytvářet potomky tohoto popisu.

../_images/dataset-tree.png
../_images/dataset-child.png

Popis se nám zkopíruje z rodiče a můžeme přepsat některé prvky.

../_images/dataset-child-ident.png

Např. Extent.

../_images/dataset-extent.png

Nebo informaci o kvalitě.

../_images/dataset-child-quality.png

Pak přidáme vazbu na rodiče.

../_images/dataset-parents.png
../_images/dataset-parents-link.png
../_images/dataset-parents-metadata.png
../_images/dataset-child-metadata.png

A ta se projeví i u rodiče v seznamu asociovaných zdrojů.

../_images/dataset-kolekce.png

Při změně u rodiče nedojde automaticky ke změně u potomka. Pokud je změna nutná (např.) změna u kontaktního místa je nutné použít Batch update.

Batch update

../_images/batch-0.png
../_images/batch-1.png
../_images/batch-2.png
../_images/batch-3.png

Vícejazyčná metadata

Vícejazyčná metadata pořizovat lze i když ne vždy bez problémů. Občas končil GeoNetwork chybou. K dispozici je šablona, která toto umožňuje.

Todo

Zatím však nevím jak tam třeba přidat češtinu.

../_images/multilang.png