Instalace a základní konfigurace

Instalace je možná pomocí instalátoru, což je pro účely školení nejvhodnější forma. Instalace vyžaduje JRE (Java virtual machine) verze 1.8. Pokud chce uživatel provádět i zásahy do programového kódu na úrovni tříd jazyka Java potřebuje JDK (Java Development Kit) verze 1.8. Většina zásahů však nevyžaduje programování s využitím jazyka Java, ale s využitími zejména jazyků XML a XSLT. Instalace je možná také s využitím archiv WAR, zde je však nutná existence (instalace) servlet kontejneru např. Apache Tomcat nebo JBoss. Instalace je také možná ze zdrojových kódů. Samotná instalace je poměrně triviální, ale může se na některých konfiguracích vyskytnout několik problémů, např. s alokací paměti. V rámci instalace je možní instalovat i integrovaný GeoServer (viz školení GeoServer pro začátečníky). V rámci instalace je možné přidat podporu pro INSPIRE a pod. Konfigurace pak zahrnuje zejména instalaci šablon pro editaci metadat a vytvoření uživatelů a skupin uživatelů a nastavení přístupových práv. Dále je vhodné v základní konfiguraci nastavit metadata na úrovni popisu katalogu.

Stažení a instalace

../_images/stazeni.png

Obr. 1 Stažení GeoNetwork OpenSource.

../_images/spusteni-instalace.png

Obr. 2 Spuštění instalace z příkazové řádky.

../_images/instalace-dir.png

Obr. 3 Instalace, volba adresáře.

../_images/instalace-balicky.png

Obr. 4 Dokončení instalace, volba podpory.

Podpora INSPIRE

Balík INSPIRE obsahuje číselníky. Po ověření instalace se zdá, že balík obsahuje i schematron pro validaci. Ale např. šablona pro službu dle INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) je součástí Core instalace, tj. přímo v jádru systému. Tento balíček jej aktivuje.

Tip

Více o INSPIRE v rámci školení Úvod do GIS.

Problémy s instalací

../_images/inspire-0.png

Obr. 5 V první fázi obvykle problémy nebývají.

../_images/inspire-1.png

Obr. 6 Po třetí fázi se někdy instalátor zasekne, ale to obvykle nevadí, stačí okno zavřít.

Spuštění

Spuštění se realizuje přes bin/startup.bat (startup.sh) soubor.

../_images/spusteni-0.png

Obr. 7 Spuštění GeoNetwork.

Pokud start skončí tak jako na následujícím obrázku je velká šance, že GeoNetwork běží. Hledejte SelectChannelConnector@0.0.0.0:8080

../_images/spusteni-1.png

Obr. 8 Běžící instalace GeoNetwork.

Address in use

Obvyklou chybou při startu je nemožnost naslouchat na portu 8080. V takovém případě je potřeba GeoNetwork resp. Jetty kontejner přesměrovat na jiný port. Toto se realizuje v souboru jetty/etc/jetty-http.xml přepsáním čísla 8080 na jiné číslo např. 9080.

Přístup z webového prohlížeče

Zadáním adresy http://localhost:8080/geonetwork/ by se mělo aktivovat webové GUI pro GeoNetwork.

../_images/web-gui.png

Obr. 9 Úvodní stránka webového GUI.

Admin konzole

Pro aktivaci admin konzole je nutné se přihlásit. Uživatel je admin a heslo je admin.

../_images/web-gui-menu.png

Obr. 10 Konzole je dostupná v hlavním menu.

../_images/web-gui-admin.png

Obr. 11 Konzole administrátora.

Šablony

K dispozici je několik šablon pro editaci metadat. Pěkné na GeoNetwork je, že každý záznam se může stát také šablonou, ale musí vycházet z jiné šablony. Vytvoření úplně nové šablony nevycházející z již existující šablony je možné, ale nikoli triviální.

Instalace šablon a příkladů

../_images/sablony-instalace-0.png
../_images/sablony-instalace-1.png

Obr. 12 Seznam dostupných šablon k instalaci.

Dataset

../_images/sablony-dataset.png

Feature catalog

K dispozici pouze jedna šablona pro tvorbu katalogu geoprvků.

Map

K dispozici pouze jedna šablona pro tvorbu metadat mapy.

Service

K dispozici jsou dvě šablony. Šablona INSPIRE SDS umožňuje výběr dle klasifikace INSPIRE a zadání výsledku conformance testu. Druhá šablona je základní pro ISO 19119/19139.

Others

Další šablony jsou pro standard Dublin Core, kterým je možné popsat obecný zdroj.