Copernicus - Sentinel

Poznámka

Tato stránka je postavena na obsahu oficiálního stránky programu Copernicus http://copernicus.gov.cz

Copernicus je evropský program, primárně tedy slouží jako podpora pro rozhodování při vytváření a provádění evropských politik zejména v oblasti životního prostředí a bezpečnosti.

Rychle dostupné informace za rozsáhlá území zvýší jistotu rozhodovacích procesů (např. včasné a aktuální informace o rozsahu povodní pro záchranáře, ověřování správnosti dotací pro zatravňované plochy, monitorování solárních panelů a boomu solární energetiky a další možnosti kontroly provádění a naplňování národní legislativy).

Program Sentinel

Družice Sentinel, vyvíjené v rámci kosmické komponenty Copernicus, tvoří celkem 5 řad - Sentinely 1 až 5.

Sentinel 1

Mise Sentinel 1 je zaměřena na sledování pevniny a moří, zejména monitorování mořského ledu, oceánských vod, mořského pobřeží i polárních oblastí a navazuje zejména na úspěšné mise družic Envisat a ERS-1.

Konkrétní využití dat se předpokládá při povodních či deformacích terénu, které bude možné pomocí radarové interferometrie detekovat s milimetrovou přesností. Pro mapování zaplavených území je velkou výhodou fakt, že radarové snímky je na rozdíl od optických dat možné pořizovat i přes oblačnost.

Perioda oběhu: jedna družice: 175 oběhů za 12 dní,obě družice: rovník 6 dní, Evropa a Kanada 1-3 dny

Prostorové rozlišení: 5-40 m (v závislosti na módu)

Sentinel 2

Družice Sentinel 2 jsou určeny především pro monitoring krajinného pokryvu a mapování změn v území a využití ploch. Na své palubě nesou multispektrální senzor, který navazuje na odkaz misí Landsat a SPOT.

Perioda jedna družice: 10 dní; obě družice: rovník 5 dní, Evropa a Kanada 2-3 dny

Prostorové rozlišení: 10-60 m (v závislosti na spektrálním pásmu)

Sentinel 3

Družice Sentinel 3 budou poskytovat optická multispektrální i radarová data středního rozlišení, čímž navážou především na data z družic Envisat a Cryosat-2. Zaměřeny jsou zejména na pořizování barevných obrazových dat pro monitorování pevniny a oceánů.

Perioda: 4+7/27 oběhů za den

Prostorové rozlišení 300 - 500 m

../_images/sentinel3-1.png
../_images/sentinel3-2.png

Sentinel 4

Mise Sentinel 4 reprezentuje geostacionární složku Evropské operační mise pro sledování složení atmosféry. Primárním účelem je monitoring stopových plynů klíčových pro určování kvality ovzduší a to zejména O3, NO2, SO2, HCHO a aerosolů ve vysokém časovém a prostorovém rozlišení, dále jsou to pak měření slunečního záření a monitoring klimatu.

Prostorové rozlišení 8,9 km při snímání sever-jih, 11,7 km při snímání
východ-západ na 45° s.š.

Sentinel 5

Mise Sentinel 5 je určena pro monitorování atmosféry a jejím cílem je sledování stopových plynů za účelem zjišťování chemického složení atmosféry a dále také podpora monitorování klimatu.

Perioda 29 dní

Prostorové rozlišení 8 km pro vlnové délky nad 300 nm, 50 km pro vlnové délky pod 300 nm

Stažení dat Sentinel

Copernicus Open Access Hub

Oficiální přístup k čerstvým datům programu Sentinel je na adrese https://scihub.copernicus.eu/

Je nutné se registrovat. Portál zpřístupňuje data ze satelitů Sentinel 1-3 a předprodukční data ze Sentinelu 5.

../_images/scihub.png

Copernicus ApiHub

Copernicus má API pro stahování dat, dostupné na adrese https://scihub.copernicus.eu/apihub/
s dokumentací na https://scihub.copernicus.eu/twiki/do/view/SciHubUserGuide/BatchScripting?redirectedfrom=SciHubUserGuide.8BatchScripting

Moduly pro Python

  • srihub - Unofficial scihub API
  • sentinelsat - Utility to search and download Copernicus Sentinel satellite images
  • sentinel-s3 - Python libraries for extracting Sentinel-2’s metadata from Amazon S3
  • sentinelhub - Sentinel Hub Utilities
  • sentinelflow - Automated satellite image workflow for Sentinel-2.
  • s2cloudless - Sentinel Hub’s cloud detector for Sentinel-2 imagery

Sentinel Hub

Alternativní přístup od Sinergise https://www.sentinel-hub.com/

Aplikace Playground, Explorer, … https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

../_images/sentinelhub.png

Portál umožňuje jednoduché analýzy na klientovi on-line a stáhnout data ve formátu GeoTIFF a JPG.

Víc o možnosti EOExploreru např. v blogu GISMentors.