OGC Open Web Services

Open Geospatial Consortium Open Web Services (OGC OWS) jsou detailně popsány v http://training.gismentors.eu/open-source-gis/standardy/ogc/index.html

Minimální znalostní set je

  • OGC WMS
  • OGC WFS
  • OGC WCS