Použití rastrového kalkulátoru

Při tvorbě mapy orientace vůči světovým stranám je lepší reklasifikovat (rozdělit) rozsah hodnot do kategorií sever (1), východ (2), jih (3) a západ (4), přičemž sever znamená a východ 90°. Jednou z možností je využití tzv. rastrového kalkulátoru. Ten je dostupný v menu Nástroje zpracování, které je dostupné přes processingAlgorithm Sada nástrojů. Nástroj je ve složce providerQgis Rastrová analáza pod názvem Raster calculator.

Rastrový kalkulátor souvisí s mapovou algebrou. Jedná se o matematické operace s rastrovými mapami, které jsou reprezentovány jako matice čísel s prostorovým umístěním. Pomocí mapové algebry je možné matematickými, ale i jinými operacemi kombinovat více rastrových vrstev a vytvářet tak nové vrstvy.

../_images/rstcalculator.png

Obr. 149 Princip mapové algebry.

Níže uvedený příklad je výpočet tzv. reklasifiakce. Jde vlastně o přepočet hodnot podle pravidla. Na tento konkrétní úkol je možné použít i specifický nástroj určený pro reklasifikaci, například Reclassify by table.

Pokud jsme mapu orientací nazvali aspect, výraz bude vypadat následovně: (("aspect@1"  >= 315)  OR  ("aspect@1" < 45)) * 1 + (("aspect@1" >= 45)  AND  ("aspect@1" < 135)) * 2 + (("aspect@1"  >= 135)  AND  ("aspect@1" < 225)) * 3 + (("aspect@1"  >= 225)  AND  ("aspect@1" < 315)) * 4. Reklasifikované vrstvě následně nastavíme barevnost a popisy (Obr. 150 a Obr. 151).

Varování

Je nutné vyplnit velikost buňky a i extent, automatické přiřazení hodnot prozatím nefunguje správně a výpočet vyhodí chybu. Nastavení souřadnicového systému není volitelný, ale povinný, jinak výpočet neproběhne a vypíše chybu.

../_images/nesw.png

Obr. 150 Reklasfikace orientace svahů vůči světovým stranám pomocí mapového kalkulátoru.

Symbologie se nastaví na přesné hodnoty 1,2,3,4, pomocí histogramu je možné skontrolovat, zda jsme neudělali chybu a rastr neobsahuje jiné než očekávané hodnoty. Pokud hodnoty v rastru reprezentují jakoukoli charakteristiku, tak použít nastavení pospisků pro jednotlivé hodnoty či skupiny.

V případě ukázky je vidět, že rastr obsahuje bílé plochy. To je způsobeno tím, že v těchto místech je rovná plocha - bez orientace a tyto místa mají extrémní hodnotu tzv. „No data“. Tyto hodnoty nejsou uvedeny v legendě, v případě potřeby je možné těmto hodnotámnastavit samostatnou kategorii.

../_images/aspect_recl.png

Obr. 151 Reklasifikovaná mapa orientací svahů vůči světovým stranám.

Poznámka pro pokročilé

Při reklasifikacích se obvykle používá modul systému GRASS r.reclass (viz školení GRASS GIS pro začátečníky). Na to je však potřebné nainstalovat zásuvný modul GRASS, který není dostupný v každé verzi QGIS. Cílem bylo ukázat, že reklasifikace je možná i bez pluginů.