Prvky mapového výstupu

Mapový výstup může obsahovat různé součásti (mapové pole, legenda, titulek, měřítko a jiné). Nastavení celého výstupu je popsáno krok po kroku až po export výstupu.

Zobrazení pracovních panelů

Pro příjemnou práci při tvorbě výsledků je vhodné mít nastavené zobrazování jednotlivých panelů. Vypnout/zapnout panel je možné v menu Zobrazit ‣ Panely, kde se nastaví viditelnost jednotlivým panelům. Na obrázku Obr. 131 je zobrazeno doporučené nastavení zobrazených panelů.

../_images/panels.png

Obr. 131 Nastavení zobrazení a skrytí jednotlivých panelů.

Obsah mapového okna

Pomocí ikony add_map Přidat novou mapu se aktivuje funkce pro přidání výřezu s mapovým oknem. Dalším krokem je umístění výřezu pro mapové okno do pracovní plochy pomocí tažení myši. Po umístění se do výřezu načte obsah mapového okna.

../_images/map_input.png

Obr. 132 Výřez s obsahem mapového okna a jeho detailní nastavení.

Velikost výřezu a jeho polohu lze měnit pomocí tahání za jeho hrany nebo uchopení za jeho obsah a posun.

Tip

Výřez s mapovým oknem má vícero dalších nastavení. Rozšířené nastavení je dostupné pro každý prvek přidaný do mapového výstupu. V části Položky se nachází přehled všech prvků přidaných v mapovém výstupu. Označením vybraného prvku se v části Vlastnosti položky otevře detailní nastavení konkrétního mapového prvku.

../_images/map_items.png

Obr. 133 Výřez s obsahem mapového okna a jeho detailní nastavení.

Obsah výřezu byl při jeho umístění vygenerován dle aktuálního rozsahu mapového okna. Překreslení dle pozměněného mapového okna je možné v detailu prvku Vlastnosti položky v části Hlavní vlastnosti pomocí tlačítka Aktualizovat náhled. V této části též lze nastavit přesné měřítko mapového okna.

V části Rozsahy lze přesně nadefinovat rozsah mapového okna v souřadnicovém systému mapového projektu. Pomocí tlačítek lze také nastavit rozsah (extent) z mapového okna Nastavit na rozsah mapového okna nebo naopak, zobrazit nadefinovaný extent v mapovém okně Zobrazit rozsah v mapovém okně.

../_images/map_main_properties.png

Obr. 134 Nastavení měřítka a extentu pro mapové okno.

Častou součástí mapového výřezu je i souřadnicová mřížka - grid s popisem souřadnic. Grid lze přidat a nastavit v položce Mřížky. Lze nastavit styl gridu (linie, křížky, jiné symboly, jenom rám se souřadnicemi) a dále nastavit interval a styl vykreslování.

Tip

Pro grid lze definovat souřadnicový systém odlišný od projektu.

../_images/map_coordinates.png

Obr. 135 Mapové okno s gridem a souřadnicemi.

../_images/map_grids.png

Obr. 136 Nastavení gridu pro mapové okno.

Nastavení popisků gridu je umístěno v části Vykreslit souřadnice. Lze nastavit formát vystupu, počet desetinných míst font i barvu. Popisky jsou rozděleny do jednotlivých částí mapového okna (levá, pravá, horní, dolní). Každou stranu lze nastavit samostatně - zda se zobrazuje, pozici vůči rámu, orientaci a řazení.

../_images/map_decoration.png

Obr. 137 Nastavení zobrazování popisových souřadnic gridu.

Titulek

Obvyklým požadavkem pro mapový výstup je textové pole s titulkem. Textové pole se přidá pomocí ikonky add_label Přidat nový popísek. Umístění textového pole probíhá stejně jako je popsané u mapového výřezu.

Jednotlivá nastavení pro obsah tohoto pole jsou opět dostupná přes záložku Vlastnosti položky. Lze zde nastavit samotný text, jeho font, zarovnání, orámování, pozadí a další různé.

Legenda

Další obvyklou součástí mapového výstupu je legenda. Ta má popisovat jednotlivé prvky, které jsou zobrazovány. Přidání legendy do mapového výstupu je možné pomocí ikonky add_legend Přidat novou legendu. Umístění položky legendy do mapového okna je provedeno stejně jako u předchozích položek.

Obsah legendy je vygenerován v momentě jejího umístění a na základě nastavení stylů jednotlivých vrstev zobrazovaných v mapovém okně.

Obsah legendy je možné upravovat podobným způsobem jako ostatní prvky (Vlastnosti položky). Lze upravit název, zarovnání, odsazování a další vizuální nastavení pro zobrazování legendy.

Dále lze upravit i jednotlivé položky legendy, ubrat, přidat novou, změnit text i zařazení jednotlivých položek v rámci legendy samotné.

../_images/composer_legend.png

Obr. 138 Přidaná legenda a úprava jejích položek.

Tip

Pokud upravujete legendu, tak se může stát, že se změnami nebudete spokojeni. V případě, že nechcete změny v nastavení provést ručně, můžete legendu vygenerovat z dat znova pomocí tlačítka Aktualizovat vše.

Atributová tabulka

V některých případech je vhodné umístit do mapového výstupu i část atributové tabulky. Tuto lze přidat pomocí tlačítka add_attributes Přidat atributovou tabulku.

Všeobecná nastavení tabulky a jejího vzhledu se nachází v části Vlastnosti položky. Pokud je v projektu přidáno vícero vrstev, které mají atributovou tabulku, tak se nastaví zdrojová vrstva pro atributovou tabulku do mapového výstupu.

../_images/composer_table.png

Obr. 139 Atributová tabulka vybrané vrstvy přidaná v mapovém výstupu.

Úprava samotné tabulky se nachází pod tlačítkem Atributy…. V tomto menu jsou 2 základní části. V první části se manipuluje s atributy. Zde se vyberou všechny atributy, které se v tabulce mají zobrazit add remove, jejich pořadí up down, může se zde nastavit titulek pro atribut, ale i zarovnávání hodnot.

V druhé části se nastavuje řazení dat v tabulce. Řazení se řídí definovanými pravidly. Každé pravidlo musí obsahovat atribut, podle kterého se tabulka bude řadit, a typ řazení (sestupně nebo vzestupně). Takto nadefinované pravidlo se pak tlačítkem add přidá do seznamu pravidel. Jednotlivá pravidla se vypisují do pole pod sebe. Jejich pořadí je možné měnit a ovlivnit tak přesné vypsání tabulky do mapového výstupu.

../_images/attribute_setting.png

Obr. 140 Nastavení zobrazení atributové tabulky v mapovém výstupu.

Směrová šipka (růžice)

Do mapového výstupu lze přidat také směrovou růžici - pomocí ikony add_arrow Přidat šipku. Směrová růžice může být vykreslena různou symbologií. Výběr symbologie a další nastavení jsou dostupné v záložce Vlastnosti položky. Lze zde ponechat defaultní styl prvku, kdy se vykresluje jednoduchá šipka. Je možné použít i složitější nastavení - například použít vlastní svg symboly pro začátek a konec šipky.

../_images/arrow.png

Obr. 141 Detailní nastavení směrové šipky.

Měřítko

Běžnou součástí výstupu je také měřítko. To lze přidat pomocí ikony add_scale Přidat nové grafické měřítko a vložením prvku do výstupu. Výběr stylu a další nastavení je dostupné v záložce Vlastnosti položky viz Obr. 142. Nejdůležitější je výběr stylu legendy v položce Styl. Lze vybrat z grafických měřítek nebo zvolit číselné měřítko. Dále lze nastavit jednotky a jejich popisek. Dále jsou pak ostatní nastavení pro vzhled měřítka.

../_images/legenda_nastaveni.png

Obr. 142 Detailní nastavení měřítka.

Další prvky

Jako součást mapového výstupu se dá použít i například obrázek. Lze jej přidat pomocí ikony add_image Přidat obrázek.