Interaktivní konzole

Ať už na MS Windows nebo na systému Linux, měli byste mít v tuto chvíli nainstalovaný QGIS a v něm si můžeme spustit consoli Pythonu a zjistit verzi systému.

Zásuvné moduly ‣ Python konzole (Ctrl+Alt+P). Otevře se nové okno, ve kterém můžeme rovnou začát používat aplikacení rozhraní QGIS.

../_images/console.png

Fig. 1 Spuštění Python konzole

Interaktivní konzole obsahuje v záhlaví v panelu nástrojů následující funkce:

clearConsole
Vyčistí obsah okna, smaže veškerý zobrazený text
runConsole
Spustí zadaný příkaz, alternativně můžete prostě stisknout klávesu Enter
showEditorConsole
Spustí editor programového kódu
settingsConsole
Spustí podrobnější nastavení konzole a editoru
helpConsole
Spustí nápovědu pro konzoli v okně webového prohlížeče

Todo

Popis classConsole - platný pouze pro 3.0.2/master

Konzole nám umožní psát interkativně kód, bude nám přehledně obarvovat syntaxi, umožní nám napsaný kód uložit do externího souboru, zpřístupní nám rychle nápovědu. Stisknutím Ctrl-Alt-Mezera nám bude automaticky doplňovat příkazy a Ctrl-Shift-Mezera zpřístupní jejich histori.

Napsáním příkazu

>>> _pyqgis

Se zobrazí dokumentace k použití Pythonu v QGIS.

>>> _api

Zobrazí dokumentaci k aplikačnímu rozhraní QGIS.

Editor

Vestavěný editor kódu spustíte kliknutím na ikonu showEditorConsole. Při psaní programu může být užitečná funkce automatického doplňování (Ctrl+Mezera), kontrola syntaxe (Ctrl+4), vyhledávání v kódu a inspektor kódu.

../_images/editor.png

Fig. 2 Vestavěný editor kódu