QGIS and Python

Od verze 0.9 programu QGIS lze používat programovací jazyk Python pro přístup k některým funkcím. Python lze v kombinaci s QGISem používat v následujcích situacích:

  • Automatický skript při startu QGIS
  • Použití interkativní konzole a zadávání příkazů napřímo
  • Tvorba a použití zásuvných modulů
  • Tvorba vlastních aplikací postavených na knihovných QGIS

Dále je možné tvořit zásuvné moduly pro QGIS server.