Skupiny vrstev

Skupiny vrstev slouží k spojení vícerých vrstev do jedné. Umožní nám to zavolat víc vrstev naráz. Skupiny vrstev definujeme v sekci Data, volba Layer Groups

Novou skupinu vytvoříme kliknutím na Add new layer group . Povinně musíme vyplnit Name a je vhodné taky vyplnit Title a Abstract.

../_images/skupina.png

Dalším krokem je přidání vrstev do skupiny k čemu slouží tlačítko Add Layer …. Když je přidaných víc vrstev, tak můžeme měnit jejich poradí pomocí šipek vedle názvu vrstvy.

Když máme přidané vrstvy tak klikneme na tlačítko Generate Bounds

Dále můžeme nastavit jakým stylem se bude vrstva vykreslovat. Buď zaškrtneme Default style a vrstva se bude vykreslovat pomocí předvolené vrstvy nebo nastavíme v sloupci Style styl jakým se bude vykreslovat.

Na konci řádku je možnost vrstvu ze skupiny odstranit.