Nastavení rozšíření INSPIRE

Rozšíření INSPIRE se projeví tak, že je možné konfigurovat některé další prvky metadat, které jsou vyžadovány dle směrnice INSPIRE.

Konfigurace metadat služby

V administraci serveru v sekci Services vybereme příslušnou službu, jejíž metadata chceme konfigurovat.

../_images/services.png

Obr. 71 Sekce Services.

Konfigurace metadat služby WMS (WMTS)

V nastavení metadat služby WMS (WMTS) pak na konci uvidíme možnost INSPIRE, kterou když vybereme můžeme vyplnit link na metadata dle ISO 19139.

../_images/inspire.png

Obr. 72 Nastavení metadat INSPIRE.

Toto vyplnění se pak projeví v metadatech služby.

../_images/inspire2.png

Obr. 73 Sekce metadat dle INSPIRE.

Konfigurace metadat služby WFS (WCS)

V nastavení metadat služby WFS (WCS) je konfigurace trochu jiná než u WMS. Zde je možné vyplnit také kódy jednotlivých datových sad.

../_images/inspire3.png

Obr. 74 Nastavení metadat INSPIRE pro WFS (WCS).

Toto vyplnění se pak projeví v metadatech služby.

../_images/inspire4.png

Obr. 75 Sekce metadat dle INSPIRE pro WFS (WCS).

Poznámka

Podrobně je užití extenze vysvětleno např na <https://geoserver.geo-solutions.it/educational/en/inspire/inspire_ext.html>