Poznámky k pracovnímu prostředí

Ubuntu/Debian

Instalace knihoven z výchozích repositářů by měla v běžné situaci stačit. Předpokládáme Python verze 3.

sudo apt-get install fiona python3-fiona rasterio python3-rasterio python3-owslib python3-pyproj

Tip

Pokud potřebuje novější verze knihoven, tak před instalací zaregistrujte ještě repositář UbuntuGIS.

sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-get update

MS Windows

Nesnazší cesta, jak nainstalovat Python a související GIS knihovny jako např. GDAL pod MS Windows, je použít metainstalátor OSGeo4W.

Důležité

Framework OSGeo4W v současnosti bohužel neobsahuje knihovnu Rasterio (viz hlášení #438). Pokud tuto knihovnu budete využívat, doporučujeme alternativní postup, viz kapitola Binární balíčky (GDAL, Fiona, Shapely, Rasterio, OWSLib). Nicméně za určitých podmínek lze tyto dva postupy kombinovat, viz kapitola Kombinace OSGeo4W a binárních balíčků.

OSGeo4W (GDAL, OWSLib)

Nejprve si na stáhneme instalátor OSGeo4W (doporučujeme 64bit verzi) a spustíme.

Poznámka

OSGeo4W nainstaluje na počítač svoji vlastní verzi Pythonu. Pokud máte Python již nainstalován, budete mít na stroji jeho více verzí vedle sebe. Což je ale ve světě Windows běžné, softwary, které Python používají si často instalují vlastní verze a nepoužívají systémově nainstalovaný Python (pokud existuje). Pokud si nainstalujete i další software jako je QGIS či GRASS GIS a další, tak minimálně tento software bude v rámci OSGeo4W instalace sdílet jednu verzi Pythonu.

../_images/osgeo4w-0.png

Obr. 12 Zvolíme metodu „Advanced Install“.

../_images/osgeo4w-1.png

Obr. 13 Určíme adresář, kam se OSGeo4W nainstaluje.

V dalším kroku zvolíme požadované balíčky pro Python 3:

  • python3-gdal
  • python3-owslib
  • python3-fiona
  • python3-shapely
../_images/osgeo4w-2.png

Obr. 14 Vybereme požadované balíčky.

../_images/osgeo4w-3.png

Obr. 15 Instalátor OSGeo4W stáhne a nainstaluje všechny potřebné závislosti.

Instalaci knihovny GDAL otestujeme z OSGeo4W Shell (prostředí pro Python 3 nastavíme příkazem py3_env.bat):

../_images/osgeo4w-4.png

Důležité

Při spouštění Vašich skriptů v jazyku Python z příkazové řádky anebo v rámci Vašeho oblíbeného editoru je vždy nutné zajistit, aby byl použit Python z instalace OSGeo4W a ne jiná verze Pythonu typicky nainstalovaná jako systémová verze. Nejsnazší cestou je spouštět skripty přímo z OSGeo4W Shell, kde je vše již nastaveno.

Binární balíčky (GDAL, Fiona, Shapely, Rasterio, OWSLib)

Pro instalaci knihoven použijeme binární balíčky ze stránek: http://www.lfd.uci.edu/%7Egohlke/pythonlibs/

Nejprve nainstalujeme požadovanou verzi Pythonu (výběr je omezen podporovanými verzemi zdroje uvedeného výše). V našem případě zvolíme např. Python 3.6 ze stránek https://www.python.org/downloads/.

Ze stránek Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages stáhneme pro knihovny GDAL, Fiona, Shapely, Rasterio a OWSLib soubory ve formátu Wheel (vždy pro danou verzi Pythonu a platformu).

Poté otevřeme příkazovou řádku Windows a doinstalujeme požadované knihovny:

pip install /cesta/k/souboru/gdal.whl
pip install /cesta/k/souboru/fiona.whl
...

Kombinace OSGeo4W a binárních balíčků

Za určitých podmínek lze kombinovat binární balíčky s instalací OSGeo4W. Je nutné ale dodržet verzi Pythonu a platformu. Následující postup byl testován s verzí Python 3.7 instalovanou v rámci OSGeo4W.

Nejprve si doinstalujeme z OSGeo4W balíček python3-pip a stáhneme z Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages binární balíčky knihoven Fiona, Shapely a Rasterio pro Python 3.7. Otevřeme OSGeo4W a příkazem pip doinstalujeme požadované knihovny.

pip install /cesta/k/souboru/fiona.whl
...
../_images/osgeo4w-5.png

Obr. 16 Instalaci knihoven otestujeme z OSGeo4W Shell.