Webové služby poskytující vektorová data

Připojení WFS služby

Správce WFS spustíme v záložce Vrstva ‣ Přidat vrstvu ‣ Přidat vrstvu WFS nebo pomocí ikony mActionAddWfsLayer Přidání vrstvu WFS.

../_images/qgis_ogc_addwfs_manager.png

Obrázek 1: Okno správce WFS služeb.

Okno správce umožňuje přidání, odebrání služby a nahrání vrstev do projektu. Formulář přidání nové služby se aktivuje tlačítkem Nové. Ve formuláři (obr. 2) stačí v případě nezaheslované služby vyplnit pouze URL a pojmenování služby. V případě zaheslované služby jsou vyžadovány přihlašovací údaje.

../_images/qgis_ogc_addwfs_add.png

Obrázek 2: Formulář přidání WFS služby.

Po potvrzení a připojení ke službě se tlačítkem Připojit zobrazí seznam vrstev poskytovaných WFS serverem (obr. 3).

../_images/qgis_ogc_addwfs_choose.png

Obrázek 3: Seznam dostupných vrstev na připojeném WFS serveru.

Výběr více vrstev pro přidání lze opět uskutečnit pomocí klávesy CTRL, vrstvy se v takovém případě nahrají do seznamu vrstev samostatně (jako při přidávání lokálních dat). Tak jako v případě WMS lze změnit souřadnicový systém sloužící ke stahování dat. Změna se provádí pod tlačítkem Změnit ... ve spodní pravé části okna. Potvrzením Ok proběhne přidání vrstev do mapy.

Práce s WFS službami v okně prohlížeče

Procházet, editovat a přidávat WFS připojení lze také z panelu prohlížeče (obr. 4). Vyvoláním kontextového menu pravým kliknutím na položku můžeme provádět vybrané akce.

  • mIconWfs WFS - vytvoření připojení
  • mIconWfs konkrétní připojení - editace, odstranění
  • mIconConnect konkrétní vrstva - přidání do projektu, vlastnosti

Přidat požadovanou vrstvu do projektu jde obdobně jako u lokálních dat, dvojitým kliknutím nebo přetažením z datového katalogu (prohlížeče).

../_images/qgis_ogc_addwfs_browser.png

Obrázek 4: Práce s WFS službami v okně prohlížeče.