Základní nastavení

QGIS je široce využitelný a zároveň lehce přizpůsobitelný pro různé typy uživatelů. V této kapitole jsou popsané vybrané části nastavení, které umožní uživetali upravit si rozhraní a pracovat co nejlépe s nastavením programu. Část nastavení, které tematicky patří k určitému typu úloh mlže být součástí jiných kapitol.

Nastavování panelů a nástrojových lišt

Rozhraní QGISu se po instalaci zobrazuje ve výchozím nastavení. Součástí tohoto nastavení jsou i sady ikonek, které se zobrazují v horní části nástrojové lišty a různé panely - dle nastavení výchozího umístění. Základním panelem je panel vrstev, panel prohlížeče a další.

Nastavení projektu - uložení dat