Úvod do systému QGIS

Po úspěšné instalaci systému QGIS (dle návodu pro GNU/Linux nebo MS Windows) je možné jej spustit a začít okamžitě pracovat.

Tip

Pro potřeby testování je možné použít připravená geodata. Při instalaci na MS Windows je možné stáhnout dataset již během instalace samotného programu, pomocí volby v průběhu instalace. Testovací data je možné stáhnout i samostatně.

Spuštění systému QGIS

Úspěšně nainstalovaný systém by měl být dostupný z hlavní nabídky operačního systému.

../_images/linux_start.png

Obr. 17 Spuštění systému QGIS v Ubuntu 18.04.

../_images/qgis_start_win.png

Obr. 18 Spuštění systému QGIS z nabídky Start v MS Windows.

Spuštění QGIS z příkazové řádky

V systému GNU/Linux je možné spustit QGIS z příkazové řádky jednoduchým zadáním názvu programu.

qgis

Po spuštění programu se objeví standardní pracovní rozhraní systému QGIS. V tomto rozhraní je možné okamžitě začít importovat data, provádět analýzy nebo tvořit výstupy. Vzhled samotné aplikace se přizpůsobuje dle aktuálního nastavení funkčnosti. Popis jednotlivých částí bude vysvětlen postupně dle potřeby.

../_images/run_qgis.png

Obr. 19 Vzhled QGIS po spuštění.

Poznámka pro pokročilé

Pokud máte rozpracované projekty v konkrétní verzi a chcete vyskoušet novou verzi, tak není nutné stávajíci verzi odinstalovat.

Jednotlivé verze jsou schopné pracovat vedle sebe. Navíc jsou schopné přebírat nastavení. To například znamená, že pokud používáte určité pluginy, tak budou okamžitě dostupné i v nové verzi. Platí to i zpětně, když přidáte funkcionalitu v nové verzi, tak je možné ji použít i ve starší verzi (platí pro nástroje kompatibilní pro nainstalované verze).

QGIS projekt

Aktuální nastavení systému QGIS při práci je možné uložit. Takovéto nastavení se ukládá do tzv. projektu. Uložení do projektu umožňuje opětovné načtení všech dat i s kompletním nastavením systému.

Uložit projekt lze ve dvou základních variantách. Jednou z nich je samostatný .qgs soubor. Druhou je volba komprimovaného souboru .qgz, který obsahuje samotný projekt ve formě .qgs a .qgd kde se ukládají různá lokální nastavení a parametry.

../_images/project.png

Obr. 20 Volba typu uložení projektu.

Poznámka pro pokročilé

QGIS projekt je ukládán jako XML soubor. Vzhledem k tomu, že se jedná o textový formát, lze jej editovat i mimo samotný QGIS. Je však nutné znát strukturu formátu, a proto tento postup lze doporučit pro opravdu pokročilé uživatele a spíše v extrémních případech. Soubor .qgd je souborová SQLite databáze projektu. Lze ji také upravovat nezávisle na projektu pomocí běžných nástrojů pro SQLite databázi.