Přidávání a export geodat

QGIS podporuje široké spektrum geodat. Prostorová data můžeme rozdělit podle způsobu uložení na lokální a distribuovaná (síťová). V obou kategoriích se následně vyskytují data rastrová a vektorová. V této kapitole jsou popsány základní principy připojení a exportu geodat v programu QGIS. Práce s konkrétními formáty budou potom uvedeny v samostatných kapitolách.

Přidávání dat

Data lze přidat z hlavního menu Vrstva ‣ Přidat vrstvu‣.... Na základě vybraného typu dat se nám zobrazí konkrétní dialogové okno s nastavením importu dat.

../_images/addlayer_menu.png

Obrázek 1: Menu přidávání vrstev.

Poznámka pro pokročilé

Jak jde vidět na obrázku obr. 1, u většiny typů dat lze pro přidání využít klávesové zkratky.

Stejného výsledku lze dosáhnout i pomocí ikon v nástrojovém panelu Spravovat vrstvy.

../_images/addlayer.png

Obrázek 2: Nástrojový panel pro přidávání vrstev Spravovat vrstvy

Další možností je přidat data pomocí vestavěného datového katalogu (prohlížeče souborů), a to buď dvojitým kliknutím, nebo jednoduchým přetažením souboru do mapového okna nebo okna vrstev (obr. 3). Pomocí kláves CTRL nebo SHIFT můžeme vybrat a přidat přetažením více souborů najednou. Pomocí datového katalogu lze také procházet a přidávat soubory přímo z archivu zip.

Tip

Pomocí přetažení lze přidat data také přímo ze správce souborů v operačním systému.

../_images/qgis_ogc_addbrowser.png

Obrázek 3: Přidání vrstvy přetažením souboru do mapového okna nebo seznamu vrstev.

Export dat

Pro export vrstvy nebo její částí se používá funkce Uložit jako.... Funkci můžeme spustit dvěma způsoby:

V seznamu vrstev označíme vrstvu, kterou chceme exportovat, a vybereme z hlavního menu Vrstva ‣ Uložit jako...

../_images/saveas.png

Obrázek 4: Spuštění exportu z hlavního menu.

Elegantnější a rychlejší způsob je spuštění exportu ze seznamu vrstev. Pravým kliknutím na vrstvu vyvoláme kontextové menu a vybereme Uložit jako...

../_images/layer_saveas.png

Obrázek 5: Spuštění exportu z kontextového menu v seznamu vrstev.

Jak exportovat konkrétní data se dozvíme v jednotlivých kapitolách.

Výběr souřadnicového systému

Při vkládání rastrových nebo vektorových dat se může stát, že po potvrzení výběru je vyžadována specifikace souřadnicového systému vkládaných dat (obr. 6). Okno se zobrazí v případě, pokud vkládaný soubor neobsahuje vlastní specifikaci souřadnicového systému, jako například ESRI Shapefile bez souboru končícího příponou *.prj. V okně výběru je možné vyhledat souřadnicové systémy pomocí filtru. Zvolení správného souřadnicového systému je velice důležité, pokud máte v mapovém okně načtena data v různých souřadnicových systémech, a dochází tak k transformaci, při měření nebo připojování k webovým službám.

../_images/qgis_ogc_set_proj.png

Obrázek 6: Volba souřadnicového systému při vkládání dat.

Tip

Po přidání dat můžeme zkontrolovat jejich pozici v prostoru pomocí funkce mActionZoomToLayer Přiblížení na vrstvu, nebo pomocí funkce mActionZoomFullExtent Přiblížit na rozměry okna pozici vůči ostatním vrstvám projektu. Změnu špatně zvoleného systému lze provést ve vlastnostech dané vrstvy v záložce Obecné.