Spouštění a editace modelu

Spouštění modelu

Model se spouští z okna nástrojů zpracování stejným způsobem jako ostatní algoritmy. Lze jej také spustit jako dávkový proces. Při tvorbě modelu jej lze také přímo spouštět z okna modeláře pomocí ikonky.

../_images/modeler_spust.png

Obrázek 1: Dialogové okno ukázkového modelu.

../_images/modeler_spust_vysl.png

Obrázek 2: Výstup ukázkového modelu.

Editace, smazání modelu

K modelu se můžeme vracet a provádět změny pomocí kontextového menu vyvolaného v okně nástrojů zpracování. Zde můžeme také změnit výchozí styl pro generované výstupy nebo model smazat.

../_images/modeler_edit.png

Obrázek 3: Kontextová nabídka modelu.