Tvorba nápovědy a export modelu

Nápověda modelu je důležitá jak pro orientaci ostatních uživatelů, se kterými chceme model sdílet, ale také pro vlastní orientaci v modelu v budoucnu.

Tvorba nápovědy

Nápověda modelu, slouží jednak k popisu jednotlivých operací, vstupů a výstupů tak i k doprovodným informacím jako je autor nebo verze modelu. Editaci nápovědy spustíme s okna modeláře pomocí ikony help. Takto vytvořená nápověda se potom bude zobrazovat při spuštění odelu v záložce Nápověda (obr. 3)

../_images/modeler_help.png

Obrázek 1: Okno editace nápovědy modelu.

  • v okně editace nápovědy doplníme k jednolivým položkám vlastní text
../_images/modeler_help2.png

Obrázek 2: Ukázka vyplněné nápovědy.

../_images/modeler_help3.png

Obrázek 3: Nápověda v dialogovém okně při spouštění modelu.

Export modelu

Kromě uložení modelu do souboru .model můžeme pomocí ikony mActionSaveMapAsImage exportovat model jako obrázek ve formátu PNG a nebo jako Python skript iconSaveAsConsole.

../_images/modeler_exportpng.png

Obrázek 4: Model exportovaný do souboru ve formátu PNG.

../_images/modeler_exportpy.png

Obrázek 5: Model exportovaný jako Python skript.