Poznámky k instalaci a obnově databáze

GNU/Linux

Z distrubičního balíčku dané Linuxové distribuce.

Ubuntu / Debian

apt-get install postgis

MS Windows

Stáhněte a nainstalujte PostgreSQL from EnterpriseDB.

../_images/instalace-win-0.png

Obr. 15 Zvolte 32 anebo 64bitovou verzi.

../_images/instalace-win-1.png
../_images/instalace-win-2.png

Obr. 16 Určete adresář na disku, kam se PostgreSQL nainstaluje.

../_images/instalace-win-3.png

Obr. 17 V dalším kroku zvolte adresář, kam se budou ukládat uživatelská data (mohou být velká podle toho k čemu budete databázi využívat).

Spusťte nástroj StackBuilder a z něho doinstalujte PostGIS.

../_images/instalace-win-5.png
../_images/instalace-win-6.png

Obr. 18 Zvolíme databázový server, do kterého chceme doinstalovat PostGIS.

../_images/instalace-win-7.png

Obr. 19 V prostředí Stack Builderu v sekci Spatial Extensions zvolíme verzi PostGIS podle toho, zda jste nainstalovali 32 anebo 64bitovou verzi PostgreSQL.

../_images/instalace-win-8.png
../_images/instalace-win-9.png
../_images/instalace-win-10.png

Obr. 20 Adresář s nainstalovaným PostgreSQL by měl instalátor detekován automaticky.

Poznámka pro pokročilé

V PostGIS lze pracovat i s rastrovými daty, viz školení PostGIS pro pokročilé. Pokud plánujeme pracovat i s rastrovými daty v databázi PostGIS musíme tuto funkcionalitu aktivovat již při instalaci.

../_images/instalace-win-11.png
../_images/instalace-win-12.png
../_images/instalace-win-13.png

Po úspěšné instalaci PostgreSQL a PostGIS doporučujeme nainstalovat také aplikaci PgAdmin, pomocí kterého lze naimportovat testovací databázi GISMentors.

Import databáze GISMentors

Soubor ke stažení: http://training.gismentors.eu/geodata/postgis/gismentors.dump

Databázi GISMentors lze naimportovat z grafické aplikace PgAdmin anebo z příkazové řádky.

PgAdmin

../_images/restore-db-1.png

Obr. 21 Po připojení k databázovému serveru vytvoříme novou databázi.

../_images/restore-db-2.png

Obr. 22 Databázi nazveme „gismentors“.

../_images/restore-db-3.png

Obr. 23 Z kontextového menu nad databázi zvolíme funkci „Obnovit“.

../_images/restore-db-4.png

Obr. 24 V dialogu pro výběr souboru zvolíme dávku „gismentors.dump“ (je potřeba nastavit masku na „Všechny soubory“).

../_images/restore-db-5.png
../_images/restore-db-6.png

Obr. 25 V sekci „Volby obnovení“ zaškrtěte „Nekládat - vlastník“.

Důležité

Tato volba je důležitá, jinak skončí import chybou!

../_images/restore-db-7.png

Z příkazové řádky

wget http://training.gismentors.eu/geodata/postgis/gismentors.dump
createdb gismentors
pg_restore gismentors.dump | psql gismentors

Kompletní skript pro Bash ke stažení zde.