Příloha G: Formát Atom

Atom (Atom Syndication Format) je webový standard pro publikování syndikovaného obsahu. Je nástupcem populárního formátu RSS.

Samotný kanál a jednotlivé jeho položky musí mít uvedený název, jedinečný identifikátor (URI) a datum poslední změny. Data (text, XML či binární data) mohou být přímo součástí kanálu, to ovšem pro geodata není z pochopitelných důvodů vhodné a proto je lepší uvést odkaz (link) na datovou sadu.

Níže uvádíme hypotetický příklad kanálu ve formátu Atom, který obsahuje 3 položky, a to vrstevnice s přesností 1, 2 a 5 metrů.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

 <title>Otevřená data IPR Praha</title>
 <link href="http://geoportalpraha.cz"/>
 <link href="http://geoportalpraha.cz/opendata/feed" rel="self"/>
 <updated>2015-01-01T12:00:00+0100</updated>
 <author>
  <name>Josef Novák</name>
  <email>josef.novak@iprpraha.cz</email>
 </author>
 <id>ipr:data.urm.cz:2B7AB7CF-A6B0-4AB8-BB2B-229AC168605C</id>

 <entry>
  <title>Vrstevnice 1 m</title>
  <link href="http://geoportalpraha.cz/data/vrstevnice_1m.gpkg"/>
  <id>CZ-URM-MAP.MAP_vrstevnice_1m_l</id>
  <updated>2010-12-16</updated>
  <summary>Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2010.
       Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.
       Přesnost cca 1m.
  </summary>
 </entry>

 <entry>
  <title>Vrstevnice 2 m</title>
  <link href="http://geoportalpraha.cz/data/vrstevnice_2m.gpkg"/>
  <id>CZ-URM-MAP.MAP_vrstevnice_2m_l</id>
  <updated>2010-12-16</updated>
  <summary>Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2010.
       Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.
       Přesnost cca 2m.
  </summary>
 </entry>

 <entry>
  <title>Vrstevnice 5 m</title>
  <link href="http://geoportalpraha.cz/data/vrstevnice_5m.gpkg"/>
  <id>CZ-URM-MAP.MAP_vrstevnice_5m_l</id>
  <updated>2010-12-16</updated>
  <summary>Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2010.
       Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.
       Přesnost cca 5m.
  </summary>
 </entry>

 <!-- ... Další záznamy ... -->
</feed>

Přechozí téma

Příloha F: Kódování češtiny