Příloha D: OGC WCS 2.0.0 -- dimenze a časové řady

Níže uvedené příklady předpokládají, že čas je vedle souřadnic X,Y veden jako další rozměr dat. Čas je zadáván v souladu s technickou normou ISO 8601.

Příklad požadavku WCS s časovým omezením - Key Value Pairs

http://www.myserver.org:port/path?service=WCS&version=2.0&request=GetCoverage
&coverageId=C0002
&subset=long(100,200)
&subset=lat(50,60)
&subset=days("2009-11-06T23:20:52Z","2009-11-06T23:20:52Z")

Příklad požadavku WCS s časovým omezením - XML POST

<gmlcov:GridCoverage ... gml:id="C0001">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Envelope srsName="http://www.opengis.net/def/crs-compound?
                1=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326&
                2=http://www.opengis.net/def/crs/OGC/0/Days“
    axisLabels="Lat Long Time" uomLabels="deg deg day" srsDimension=“3">
      <gml:lowerCorner>1 1 2012-03-10</gml:lowerCorner>
      <gml:upperCorner>3 10 2012-03-10 </gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
  </gml:boundedBy>
  ...
</gmlcov:GridCoverage>