Příloha C: OGC WMTS -- dimenze a časové řady

Příklad OGC WTMS Capabilities response s časovou řadou

...
<Layer>
<Name>time</Name>
<Title>Časová vrstva - Příklad</Title>
...
<Dimension>
   <ows:Identifier>time</ows:Identifier>
   <UOM>ISO8601</UOM>
   <Default>2013-05-29</Default>
   <Current>true</Current>
   <Value>2012-05-08/2013-05-29/P1D</Value>
</Dimension>
...
</Layer>
...

WMTS požadavek s parametrem TIME

Kódování Key-Value-Pairs (KVP)

...&TIME=1996-01-02&...

Kódování REST

Šablona

http://foo/wmts/{Product}/{Style}/{Time}/{TileMatrixSet}/{TileMatrix}/
{TileRow}/{TileCol}.jpg

Konkrétní příklad

http://foo/wmts/ortofoto/default/2012-07-09/EPSG5514/6/13/36.jpg