Příloha B: OGC WMS -- dimenze a časové řady

Příklad OGC WMS Capabilities response s časovou řadou

...
<Layer>
<Name>time</Name>
<Title>Časová vrstva - Příklad</Title>
...
<Dimension name="time" units="ISO8601" default="2003-10-17">
1996-01-01/2003-10-17/P1D
</Dimension>
...
</Layer>
...

Různý způsob vyjádření obsahu elementu Dimension

Syntaxe Význam
hodnota Samostatná jedna hodnota
hodnota1,hodnota2,hodnota3,... Seznam více hodnot
min/max/krok Interval definovaný minimální a maximální hodnotou a krokem
min1/max1/krok1,min2/max2/krok2,... Více různých intervalů

WMS GetMap požadavek s parametrem TIME

...&TIME=1996-01-02&...