Příloha A: Open Source software pro jednotlivé úlohy

Pro jednotlivé úlohy spojené s publikováním otevřených geografických dat (převod do správného formátu, publikace pomocí služeb nebo statických souborů, validace, ...), je potřeba software. Vždy doporučujeme využít maximálně stávající technické (software i hardware) vybavení v organizaci dostupné, může se ale stát, že se ukáže, že stávající platforma je z nějakého důvodu (kapacitní, licenční, zastaralost, ...) nevhodná.

Zde představené programy jsou mezi uživateli rozšířené a představují obvyklé řešení při budování geografického informačního systému postaveného na Open Source software. Vývojáři Open Source software se primárně snaží o maximální implementaci stávajících standardů (často se jedná o referenční implementace) a maximální operabilitu. Také proto jsou tyto systémy vhodné i v hybridních systémech kombinujících software s otevřeným i uzavřeným zdrojovým kódem.

Je iluzorní automaticky předpokládat, že použitím Open Source software musí nutně dojít v dané organizaci k významnému ušetření finančních prostředků. Především záleží na kvalitě pracovníků, kteří se mohou, ale nemusejí spolehnout na vlastní síly při údržbě celého systému a od toho se následně odvíjí i cena celého řešení. V konečné sumě ale odpadají nutné náklady na pořízení software a na udržování licencí. Open Source lze nasadit okamžitě podle potřeb, lze s ním okamžitě experimentovat a vybudovat potřebné řešení, bez nutnosti vypořádávat předem licenční otázky.

Poznámka

Seznam zdaleka není kompletní a pro další alternativy doporučujeme navštívit stránku http://osgeo.org (Open Source Geospatial Foundation), která většinu programů s otevřeným zdrojovým kódem zaštiťuje.

Geodatabáze PostGIS

PostGIS [ref60] je nadstavba Open Source objektově-relační databáze PostgreSQL určená pro práci s geografickými daty. PostGIS lze ve světě Open Source bez nadsázky považovat za vedoucího hráče na poli geodatabází a jako přímou alternativu k proprietárnímu Oracle Spatial. Z hlediska správy geodat PostGIS nabízí mnohem více než jen úložiště dat, ale také mocné dotazovací prostředí, včetně podpory pro prostorové funkce, integraci topologické správy vektorových dat a společnou správu pro rastrová data. V posledních verzích PostgreSQL se objevuje podpora pro formáty jako JSON a jeho binární obdobu BSON, což umožňuje vybudovat NOSQL databázi a velice efektivně “kešovat” strukturovaná data pro jejich rychlý a efektivní výdej. To může v případě prozíravě navrženého řešení, při současném zachování vnitřní integrity dat, podstatně snížit požadavky na IT infrastrukturu.

Další zjevnou výhodou nasazení PostGIS je jeho provázanost s celým ekosystémem Open Source, ale i proprietárního softwaru. Pokud tedy budujeme systém, který má být “bezešvý”, je využití PostGIS idealním řešením.

Mapový server MapServer

Program MapServer [ref66] je tradiční Open Source software pro distribuci geodat. Podporuje relevantní standardy OGC, díky napojení na knihovnu GDAL umožňuje export do požadovaných formátů v rámci webových služeb, podporuje časovou složku u služby OGC WMS. Díky nadstavbě MapCache umožňuje generovat dlaždice a nabídnout je prostřednictvím OGC WMTS. Při porovnání jednotlivých dostupných implementací OGC WMS se ukázalo, že se jedná o nejrychlejší software ze všech zúčastněných [ref67].

Mapový server GeoServer

Program GeoServer [ref80] je tradiční Open Source software pro distribuci geodat. Primárně se zaměřuje na implementaci standardů OGC, obsahuje nadstavby na tvorby rastrových dlaždic, geoprocessingové služby a další.

GeoServer ja naprogramovaný v jazyce Java a množství práce v něm obstarává knihovna GeoTools. Na rozdíl od MapServeru disponuje webovým uživatelským rozhraním, které je pro většinu uživatelů relativně rychle pochopitelné.

Knihovna GDAL

Knihovna GDAL [ref59] je bezesporu základním kamenem Open Source GIS ekosystému. Podporuje čtení a zápis více než 100 nejrůznějších rastrových a více než 80 vektorových formátů včetně proprietárních formátů jako Esri File Geodatabase či specifických českých formátů VFK a VFR. Díky integrované knihovně Proj.4 podporuje transformaci dat i do těch nejexotičtějších souřadnicových systémů. Výhodná je kombinace této knihovny s programovacím jazykem Python, která nabízí uživateli velmi mocný a flexibilní nástroj pro práci s geodaty. Právě skripty v jazyce Python by mohly potencionálně tvořit jádro řešení pro otevírání geodat implementované v Open Source frameworku. Kromě generování souborů či integraci s mapovým serverem MapServer je možné knihovnu GDAL použít i pro implementaci sady testů validity a konzistence publikovaných geodat.

PyCWS

PyCWS [ref69] je serverová implementace standardu OGC CWS napsaná v jazyce Python. PyCWS umožňuje publikovat a vyhledávat v metadatech geografických datových sad. Pomocí tohoto serverového řešení lze postavit v rámci infrastruktury geodat (SDI) katalog metadat odpovídající v současnosti platné technické normě ISO, evropské směrnici INSPIRE a souvisejícím národním profilům. PyCWS je certifikovaný OGC software.

GeoNetwork

GeoNetwork [ref81] je serverová implementace standardu OGC CWS napsaná v jazyce Java umožňující publikovat a vyhledávat v metadatech geografických datových sad. Pomocí tohoto serverového řešení lze postavit v rámci infrastruktury geodat (SDI) katalog metadat odpovídající v současnosti platné technické normě ISO, evropské směrnici INSPIRE a souvisejícím národním profilům. GeoNetwork je velice oblíbený právě v organizacích implementujících směrnici INSPIRE.

Obsah

Přechozí téma

Odkazy a literatura

Další téma

Příloha B: OGC WMS -- dimenze a časové řady