Odkazy a literatura

[ref01]Mráček, Jakub a kol.: Jak otevírat data?, Fond Otakara Motejla, http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf [cit. 2014-09-06]
[ref02]Fond Otakara Motejla: První pražský GeoData Hackathon, http://www.nasstat.cz/aktualni-deni/1-prazsky-geodata-hackathon/ [cit. 2014-09-06]
[ref03]GISMentors: Výsledky pražského GeoData Hackathonu (13. - 15. 6. 2014 IPR Praha), http://www.gismentors.eu/geodatahackathon2014/ [cit. 2014-09-06]
[ref04]Otevřená společnost o.p.s.: Mapa kriminality, http://mapakriminality.cz/ [cit. 2014-09-06]
[ref05]JH Partners, s.r.o.: Váš majetek.cz, http://www.vasmajetek.cz/ [cit. 2014-09-06]
[ref06]Rozpočet veřejně o.p.: Rozpočet obce, http://www.rozpocetobce.cz/ [cit. 2014-09-06]
[ref07]Ministerstvo financí: ÚFIS: Monitoring hospodaření obcí, http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/, [cit. 2014-09-06]
[ref08]Zajíček, Petr.: Vliv příjmové politiky města na jeho výdaje. (Diplomová práce) Praha, VŠE, 2014, https://www.vse.cz/vskp/37084_vliv_prijmove_politiky_mesta_na_jeho_vydaje
[ref09]Pípová, Tereza.: Výdaje na veřejnou správu měst. (Diplomová práce) Praha, VŠE, 2014, https://www.vse.cz/vskp/37094_vydaje_na_verejnou_spravu_mest
[ref10]IHned.cz: Jak daleko dojedete pražskou hromadnou dopravou, http://ihned.cz/mhd, [cit. 2014-09-06]
[ref11]Centrum aplikované ekonomie, o.s.: Politické finance, http://www.politickefinance.cz/ [cit. 2014-09-06]
[ref12]ČUZK: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, http://ruian.cz [cit. 2014-09-06]
[ref13]Plan4Business: What’s the plan? http://www.whatstheplan.eu/ [cit. 2014-09-06]
[ref14]Jarmič, L., Záhumenská, V.: Územní plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit, Ekologický právní servis, Brno, http://www.eps.cz/o-nas/publikace [cit. 2014-09-06]
[ref15]Tim Berners-Lee: Linked Data, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html [cit. 2014-09-06]
[ref16]OSGeo: GeoTIFF, http://trac.osgeo.org/geotiff/ [cit. 2014-09-06]
[ref17]Joint Photographic Experts Group: JPEG, http://jpeg.org [cit. 2014-09-06]
[ref18]Esri: ESRI Shapefile Technical Description, ESRI, 1998, http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf [cit. 2014-09-06]
[ref19]Portele, C. (editor): OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard, OGC 07-036, Open Geospatial Consortium, Inc., 2007, http://www.opengeospatial.org/standards/gml [cit. 2014-09-07]
[ref20]Beaujardiere, J. (editor): OpenGIS Web Map Server Implementation Specification, OGC 06-042, Open Geospatial Consortium, Inc., 2006, http://www.opengeospatial.org/standards/wms [cit. 2014-09-07]
[ref21]Vretanos, P. (editor): OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard, OGC 09-025r1, Open Geospatial Consortium, Inc., 2010, http://www.opengeospatial.org/standards/wfs [cit. 2014-09-07]
[ref22]Baumann, P. (editor): OGC® WCS 2.0 Interface Standard- Core: Corrigendum, OGC 09-110r4, Open Geospatial Consortium, Inc., 2012, http://www.opengeospatial.org/standards/wcs [cit. 2014-09-07]
[ref23]Masó, J. a kol.: OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard, OGC 07-057r7, Open Geospatial Consoritum, Inc. 2010, http://www.opengeospatial.org/standards/wmts [cit. 2014-09-07]
[ref24]ČUZK: Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR, http://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ZM/WMTService.aspx?service=WMTS&request=GetCapabilities [cit. 2014-09-07]
[ref25]IETF AtomPub Working Group: Atom Publishing Protocol, http://www.atomenabled.org/ [cit. 2014-09-07]
[ref26]CENIA, česká informační agentura životního prostředí: INSPIRE, http://inspire.gov.cz/o-inspire [cit. 2014-09-07]
[ref27]Zákon 380/2009 Sb., http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/380_2009.pdf [cit. 2014-09-07]
[ref28]Initial Operating Capability Task Force for Network Services: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services, version 3.1, Initial Operating Capability Task Force, 09-08-2013 http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5 [cit. 2014-09-08]
[ref29]INSPIRE Thematic Working Group Coordinate Reference Systems & Geographical Grid Systems: Data Specification on Coordinate Reference Systems – Technical Guidelines, INSPIRE Thematic Working Group Coordinate Reference Systems & Geographical Grid Systems, 2014-04-17, D2.8.I.1_v3.2, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications... [cit. 2014-09-08]
[ref30]Network Services Drafting Team: Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate Transformation Services, Network Services Drafting Team, 2010-03-15, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/... [cit. 2014-09-08]
[ref31]Portál FreeGIS: S-JTSK, http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK [cit. 2014-09-08]
[ref32]ISO 19115 Geographic Information - Metadata. International Organization for Standardization (ISO), Geneva, 2003
[ref33]NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, Úřední věstník Evropské unie, 2008, http://inspire.gov.cz/dokumenty/metadata/208-narizeni-o-metadatech-cz [cit. 2014-09-16]
[ref34]Massimo Craglia (Editor), INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, verze 1.2, European Commission Joint Research Centre, Ispra, 2007-10-26, http://inspire.gov.cz/dokumenty/metadata/213-pokyny-k-narizeni-o-metadatech [cit. 2014-09-16]
[ref35]ISO 19119:2011 Geographic information -- Serives, International Organization for Standardization (ISO), Geneva, 2003
[ref36]Kafka Š., Jirásková L., Kondrová L., Řezník T. (editoři): Metadatový profil ČR pro soubory prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a sluţeb zaloţených na prostorových datech, verze 2.0, Technická pracovní skupina Metadata, http://inspire.gov.cz/dokumenty/metadata/616-metadatovy-profil-cr-v20 [cit. 2014-09-17]
[ref37]Douglas Nebert, Arliss Whiteside, Panagiotis (Peter) Vretanos (editoři): OpenGIS® Catalogue Services Specification, Version 2.0.2, číslo dokumentu OGC 07-006r1, Open Geospatial Consortium, 2007-02-23, http://opengeospatial.org/standards/cat [cit. 2014-09-17]
[ref38]Roger Brackin, Pedro Gonçalves (editoři): OGC OWS Context Conceptual Model, Version: 1.0, číslo dokumentu OGC 12-080r2, Open Geospatial Consortium 2014-01-22, http://www.opengeospatial.org/standards/owc, [cit. 2014-09-17]
[ref39]Paul Daisey (editor): OGC® GeoPackage Encoding Standard, Version: 1.0, číslo dokumentu OGC 12-128r10, Open Geospatial Consortium 2014-02-12, http://www.opengeospatial.org/standards/geopackage [cit. 2014-09-17]
[ref40]John R. Herring (editor): OpenGIS ® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option, Version: 1.2.1, číslo dokumentu OGC 06-104r4, Open Geospatial Consortium 2010-08-04, http://www.opengeospatial.org/standards/sfs [cit. 2014-09-17]
[ref41]GitHub*, http://github.com, [cit. 2014-09-17]
[ref42]Mike Skalnik: View GeoJSON/TopoJSON Source, https://github.com/blog/1865-view-geojson-topojson-source [cit. 2014-09-17]
[ref43]Map of Atlanta region street network*, Atlanta Regional Commission http://atlregional.github.io/fc-review/, https://github.com/aaronr/foss4g-2014/blob/master/smalltown/slides.md [cit. 2014-09-18]
[ref44]Aaron Racicot: Small town GIS - Leveraging GitHub, QGIS and community members to manage local data, FOSS4G 2014, Portland, http://vimeo.com/106228441 [cit. 2014-09-18]
[ref45]CKAN, http://ckan.org/ [cit. 2014-09-21]
[ref46]Brent Wood: Adding value to Open Data using Open Source GIS, FOSS4G 2014, Portland, https://vimeo.com/106229154 [cit. 2014-09-21]
[ref47]Creative Commons: Attribution-Share-Alike 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ [cit. 2014-10-24]
[ref48]Open Knowledge Foundation: Open Data Commons Attribution License, http://opendatacommons.org/licenses/by/summary/ [cit. 2014-10-24]
[ref49]Peter Vretanos (editor): OpenGIS Filter Encoding 2.0 Encoding Standard, OGC 09-026r1 and ISO 19143:2010(E), Open Geospatial Consortium, 2010-11-22, http://www.opengeospatial.org/standards/filter [cit. 2014-09-27]
[ref50]Peter Baumann, Jinsongdi Yu (editors): OGC® Web Coverage Service Interface Standard - Range Subsetting Extension, OGC 12-040, Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/standards/wcs [cit. 2014-09-27]
[ref51]John R. Herring (editor): Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture, OGC 06-103r4, Version: 1.2.1, Open Geospatial Consoritum, http://www.opengeospatial.org/standards/sfa [cit. 2014-09-28]
[ref52]OpenStreetMap: Slippy map tilenames, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames [cit. 2014-27-09]
[ref53]Srovnal Pavel: Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR, Zeměměřický úřad, http://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ZM/WMTService.aspx?service=WMTS&request=GetCapabilities [cit. 2014-09-27]
[ref54]Jáchym Čepický: Pořadí os souřadnicových systému ve WFS, Les-ejk.cz, http://les-ejk.cz/2013/03/poradi-os-souradnicovych-systemu-v-wfs/ [cit. 2014-09-27]
[ref55]ČÚZK: Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vymenny-format-ISKN-v-textovem-tvaru/Popis_VF_ISKN-v5_0-(1).aspx [cit. 2014-09-29]
[ref56]Young Hahn: Vector Tiles for MapBox Streets, MapBox Blog, https://www.mapbox.com/blog/vector-tiles/ [cit. 2014-09-29]
[ref57]City of Chicago GitHub, https://github.com/Chicago [cit. 2014-09-29]
[ref58]Tom Kralidis: MetaSearch Catalogue Client (plugin), QGIS Python Plugins Repository, verze 0.3.1, https://plugins.qgis.org/plugins/MetaSearch/ [cit. 2014-09-29]
[ref59]GDAL. 2014. GDAL - Geospatial Data Abstraction Library: Version 1.11.0, Open Source Geospatial Foundation, http://gdal.osgeo.org [cit. 2014-09-29]
[ref60]Kolektiv autorů: PostGIS 2.0 Manual, pro verzi PostGIS 2.0.7SVN, http://postgis.net/docs/manual-2.0/ [cit. 2014-09-29]
[ref61]Cenia: Národní geoportál INSPIRE - Validace, Cenia http://geoportal.gov.cz/web/guest/validate/metadata/ [cit. 2014-09-29]
[ref62]Tom Kralidis a kol.: OWSLib, verze 0.8.9, http://geopython.github.io/OWSLib/ [cit. 2014-09-29]
[ref63]Kolektiv autorů: GeoTools, verze 11.0, OSGeo.org, http://www.geotools.org/ [cit. 2014-09-29]
[ref64]Vladimir Agafonkin a kolektiv: Leaflet, verze 0.7.3, http://leafletjs.com [cit. 2014-09-29]
[ref65]Kolektiv autorů: OpenLayers, verze 2.12, http://openlayers.org [cit. 2014-09-29]
[ref66]Kolektiv autorů: MapServer, verze 6.4, http://mapserver.org [cit. 2014-09-29]
[ref67]Kolektiv autorů: Benchmarking WMS, OSGeo.org, http://wiki.osgeo.org/wiki/Benchmarking_2011 [cit. 2014-09-29]
[ref68]Kolektiv autorů: Formát GeoJSON, http://geojson.org [cit. 2014-09-29]
[ref69]Kolektiv autorů: pycsw, verze 1.10, http://pycsw.org [cit. 2014-09-30]
[ref70]Kolektiv autorů: The Open Data Handbook, Open Knowledge Foundation, 2012, http://opendatahandbook.org [cit. 2014-09-30]
[ref71]Kolektiv autorů: Directive 2003/98/EC of the European parlaiment and of the Council, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:EN:PDF [cit. 2014-10-10]
[ref72]Arne Bröring (editor): OGC® Sensor Observation Service Interface Standard, Open Geospatial Consortium, OGC 12-006, Version 2.0, http://www.opengeospatial.org/standards/sos [cit. 2014-10-08]
[ref73]MZe: LPIS - veřejný registr půdy, http://lpis.cz/ [cit. 2014-10-09]
[ref74]WikiProject: Rules for import (and use) of Czech free geodata to OSM project in Czech Republic, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap [cit 2014-10-09]
[ref75]London Datastore, http://data.london.gov.uk/ [cit. 2014-10-09]
[ref76]Kolektiv autorů: Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition), ISO/IEC 15948:2003, W3C Recommendation 10 November 2003, http://www.w3.org/TR/PNG/ [cit. 2014-11-05]
[ref77]Geografická informace – Značkovací jazyk geografie (GML), Česká technická norma, ČSN EN ISO 19136,
[ref78]Capgemini Consulting: The Open Data Economy: Unlocking Economic Value by Opening Government and Public Data, http://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/opendata_pov_6feb.pdf [cit 2014-11-22]
[ref79]Gerhard Gröger (editor) a kol.: OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, OGC 12-019, Verze 2.0.0, Open Geospatial Consoritum, Inc. 2012, http://www.opengeospatial.org/standards/citygml, [cit 2014-11-30]
[ref80]Kolektiv autorů: GeoServer, http://geoserver.org [cit. 2014-12-01]
[ref81]Kolektiv autorů: GeoNetwork, http://geonetwork-opensource.org [cit. 2014-12-01]
[ref82]Springmeyer, Dane a kol.: Mapbox Vector Tile Specification, https://github.com/mapbox/vector-tile-spec [cit. 2015-01-02]

Přechozí téma

Otevírání geografických dat

Další téma

Příloha A: Open Source software pro jednotlivé úlohy