Rejstřík

D | F | G | K | O | P | S

D

datové sady
ke stažení

F

free software
open source

G

General Public License
GPL
geografický informační systém
GIS
GISBASE
GNU
GPL
General Public License
GRASS_ADDON_PATH
GRASS_BATCH_JOB

K

ke stažení
datové sady

O

open source
free software

P

proměnná prostředí
GISBASE
GRASS_ADDON_PATH
GRASS_BATCH_JOB
SHAPE_ENCODING

S

SHAPE_ENCODING