Definice vektoru

Vektorová vrstva se definuje pomocí popisu dat. Seznam vrstev získáme pomocí odkazu Layers v sekci Data.

../_images/layers.png

Obr. 32 Seznam vrstev.

V seznamu vrstev vidíme u každé vrstvy její typ, úložiště a souřadnicový systém. Pokud následně zvolíme vrstvu states dostáváme se ke konfiguraci vektorové vrstvy.

Identifikace

V rámci identifikace je povinné zadat pouze název vrstvy. Vhodné je ale uvést i popis vrstvy a abstrakt vrstvy. Název vrstvy (name) je technickou identifikací vrstvy. Popis (title) a abstrakt je určen ke čtení lidskému uživateli služby.

Poznámka

Povinné položky jsou označeny červeným kolečkem. Položky, které je vhodné doplnit jsou označeny zeleným kolečkem.

../_images/data1.png

Obr. 33 Identifikace vektorové vrstvy.

Další metadata a souřadnicové systémy

V další části popisu vrstvy je vhodné uvést klíčová slova, popisující data a pokud je to možné, pak link na metadata dle normy ISO nebo FGDC.

Povinně je nutné uvést deklarovaný souřadnicový systém (Declared SRS). Tento se specifikuje s využitím databáze EPSG. Např. systém WGS84 má kód EPSG:4326.

../_images/data2.png

Obr. 34 Další metadata a souřadnicové systémy.

Poznámka

Standardní souřadnicový systém pro Českou republiku je S-JTSK / Krovak East North (EPSG:5514). Tento souřadnicový systém není obsažený v Geoserveru, ale můžeme si ho přidat. A ne jen EPSG:5514, ale i jiné souřadnicové systémy. Ve složce data_dir/user_projections je soubor epsg.properties, který otevřeme v textovém editore. Na stránce epsg.io si najdeme definici vybraného souřadnicového systému pro Geoserver. Text vykopírujeme a přidáme ho do souboru epsg.properties. Změna se projeví po restartování Geoserveru.

Ohraničující obdélník

V další části popisu vrstvy je nutné uvést ohraničující obdélník (BBOX) vrstvy. BBOX musí být uveden jak v deklarovaném SRS tak v Lat/Lon souřadnicích. K vytvoření pomohou odkazy Compute from data a Compute from native bounds.

../_images/data3.png

Obr. 35 BBOX

Přidání nové vrstvy z úložiště ESRI Shapefile

Klikneme na Add a new resource a vybereme si úložiště z kterého chceme přidat vrstvu. Geoserver nám ponoukne seznam vrstev, které můžeme přidat. Vrstvy, které nebyli ještě použité mají ve sloupci Action napsané Publish. Po kliknutí se dostaneme do okna Edit Layer, které bylo popsané na začátku této kapitoly.

../_images/new_layer_shp.png

Obr. 36 Přidání nove vrstvy z uložiště ESRI Shapefile

Poznámka

Každá vrstva může být publikovaná jenom raz. Když klikneme na Publish again tak přepíšeme už vypublikovanou vrstvu.

Přidání nové vrstvy z úložiště PostGIS

Po kliknutí na Add a new resource a výběre úložiště z, kterého chceme přidat vrstvu, máme u PostGIS úložiště dvě možnosti. První možnost je stejná jako u ESRI Shapefile úložiště přes Publish. Druhá možnost je publikovat vytvořený SQL pohled. Tuto možnost získáme po kliknutí na Configure new SQL view… .

View Name

Jméno publikované vrstvy

SQL statement

Místo na napsání SQL dotazu. Na konci dotazu nepíšeme znak ‚;‘

SQL view parameters

Slouží na definování možností filtrování.

Attributes

Zde se nám po kliknutí na Refresh zobrazí seznam atributů. U sloupce s geometrii můžeme určit souřadnicový systém. Taky tady zadefinujeme, který atribut je identifikátor.

Po kliknutí na Save se dostaneme na okno Edit Layer.

../_images/new_layer_postgis.png

Obr. 37 Přidání nove vrstvy z uložiště PostGIS

Úkoly

Vypublikujte vrstvu kraje_pseudo ze zdroje FreeGeodataCZ<http://geo.fsv.cvut.cz/data/grasswikicz/freegeodatacz/aktualni/cr-shp-wgs84-0.3.3.zip>. Vrstvu nakopírujte do adresáře data_dir/data/cr-shp-wgs84.

Poznámka

Tento adresář neexistuje, musíte jej vytvořit.

Pak vytvořte nový Worskspace a nový Storage.

Řešení úkolů

Vrstva kraje_pseudo

Pokud jste data nakopírovali správně, pak v rámci definice vrstvy musíte pouze nastavit Declared SRS na EPSG:4326 a spočítat BBOX.

../_images/kraje_pseudo.png

Obr. 38 Nastavení BBOX a SRS pro kraje_pseudo.

Předtím však musíte projít kroky vytvoření Workspace (nepovinné) a Store (povinné).

../_images/cr.png

Obr. 39 Nový pracovní prostor cr.

Poznámka

Prostor můžete zvolit jako Default. Vše pak od této chvíle bude realizováno v tomto prostoru.

../_images/storeshp.png

Obr. 40 Typy úložišť.

../_images/storecrwgs84.png

Obr. 41 Úložiště cr-shp-wgs84.

Poznámka

U úložiště můžete zvolit kódování diakritiky, kvůli popiskům v mapě.

../_images/storecrwgs84list.png

Obr. 42 Seznam vrstev v úložišti cr-shp-wgs84.