Komplexní stylování

SLD nám umožňuje vytvářet i složitější stylováni.
 • linie s outlinou
 • stylování na základě zoomu

Línie s okrajem

SLD nemá možnost stylovat linii s okrajem. Vykreslíme ji tak, že přes sebe nakreslíme dvě linie. Spodní linie má šírku větší jako vrchní.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_line</Name>
  <UserStyle>
   <Title>Default Line</Title>
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule1</Name>
     <Title>Cerna linie</Title>
     <Abstract>A solid black line with a 4 pixel width</Abstract>
     <LineSymbolizer>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">
        <ogc:Literal>4</ogc:Literal>
       </CssParameter>
      </Stroke>
     </LineSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule2</Name>
     <Title>Blue Line</Title>
     <Abstract>A solid red line with a 0.5 pixel width</Abstract>
     <LineSymbolizer>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#ff0000</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">
        <ogc:Literal>0.5</ogc:Literal>
       </CssParameter>
      </Stroke>
     </LineSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/okraj.png

Obr. 27 Línie s okrajem

Stejným způsobem můžeme vykreslit i linií typickou pro železnici

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_line</Name>
  <UserStyle>
   <Title>Default Line</Title>
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule1</Name>
     <Title>Cerna linie</Title>
     <Abstract>A solid black line with a 2 pixel width</Abstract>
     <LineSymbolizer>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">
        <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
       </CssParameter>
      </Stroke>
     </LineSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule2</Name>
     <Title>Blue Line</Title>
     <Abstract>A dash white line with a 1 pixel width</Abstract>
     <LineSymbolizer>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">
        <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
       </CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-dasharray">5 2</CssParameter>
      </Stroke>
     </LineSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/zeleznice.png

Obr. 28 Styl pro železnici

V příkladě stylování pro železnici jsme použili i parametr pro přerušovanou čáru. Je to parametr stroke-dasharray. První číslo určuje délku dílku v barvě a druhé číslo určí délku mezery.

Stylování na základě zoomu

V SLD dále můžeme nastavit různý styl pro různý zoom. Slouží na to parametry MaxScaleDenominator a MinScaleDenominator. Tyto dva parametri určují rozmezí v kterém se použije definice stylu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_line</Name>
  <UserStyle>
   <Title>Default Line</Title>
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>Large</Name>
     <MaxScaleDenominator>8000</MaxScaleDenominator>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
        <Size>12</Size>
       </Graphic>
      </PointSymbolizer>
     </Rule>
     <Rule>
      <Name>Medium</Name>
      <MinScaleDenominator>8000</MinScaleDenominator>
      <MaxScaleDenominator>16000</MaxScaleDenominator>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#00FF00</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
        <Size>8</Size>
       </Graphic>
      </PointSymbolizer>
     </Rule>
     <Rule>
      <Name>Small</Name>
      <MinScaleDenominator>16000</MinScaleDenominator>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#0000FF</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
        <Size>4</Size>
       </Graphic>
      </PointSymbolizer>
     </Rule>
    </FeatureTypeStyle>
   </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>

V zoomech 0 až 8000 se body zobrazí červenou barvou, v zoomech 8000 až 16000 se body zobrazí zelenou a v zoomech větších jako 16000 jsou body modré.