Jednoduchý styl

Styly jsou psány v jazyce Styled Layer Descriptor. Jde o jazyk využívající syntaxi jazyka XML.

Editace je možná v jakémkoli textovém editoru. Editace je možná i v integrovaném www editoru přímo v administraci nástroje GeoServer.

Styly je možné také vytvářet v nástrojích jako je AtlasStyler, QGIS, OpenJUMP nebo uDIG.

Základní styl

Velmi jednoduchý styl je styl použitý pro vrstvu sf:archsites. Jedná se o styl point. Styl si zobrazíme pomocí sekce Data, volba Styles a vybereme styl point.

../_images/point2.png

Obr. 15 Styl point

Style je možné přímo editovat

../_images/point2.png

Obr. 16 Editace stylu

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_point</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Point</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a point</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering points -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <Name>rule1</Name>
     <Title>Red Square</Title>
     <Abstract>A 6 pixel square with a red fill and no stroke</Abstract>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>square</WellKnownName>
           <Fill>
          <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
       <Size>6</Size>
      </Graphic>
     </PointSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>

Rule

Hlavní částí stylu jsou pravidla (Rule). V naší ukázce je pouze jedno pravidlo. Pravidla jsou pojmenována a obsahují informaci jak se má skupina objektů vykreslit. V našem případě se daným pravidlem vykreslí všechny objekty.

PointSymbolizer

PointSymbolizer slouží k vykreslení bodů. V rámci definice je pak definována grafika (Graphic), která bude použita.

Mark

V našem případě jde o grafiku definovanou pomocí WellKnownName a Fill. WellKnownName udává symbol a Fill barvu výplně symbolu.

Úkoly

Editujte styl v rámci WWW editoru. Změňte následující parametry. Styl uložte a zkuste přes Layer Preview obnovit mapu.

Poznámka

Pokud se nic nezměnilo, pak zkuste změnit výřez mapy. Někdy je starý obrázek v paměti prohlížeče.

WellKnownName

Square změňte na circle.

Fill

Barvy výplně změňte z #FF0000 (červená) na #00FF00 (zelená).

Řešení úkolů

WellKnownName

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_point</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Point</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a point</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering points -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
    <Name>rule1</Name>
     <Title>Red Circle</Title>
     <Abstract>A 6 pixel circle with a red fill and no stroke</Abstract>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
       <Size>6</Size>
      </Graphic>
     </PointSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/circle.png

Obr. 17 Styl circle

Fill

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <!-- a Named Layer is the basic building block of an SLD document -->
 <NamedLayer>
  <Name>default_point</Name>
  <UserStyle>
  <!-- Styles can have names, titles and abstracts -->
   <Title>Default Point</Title>
   <Abstract>A sample style that draws a point</Abstract>
   <!-- FeatureTypeStyles describe how to render different features -->
   <!-- A FeatureTypeStyle for rendering points -->
   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
    <Name>rule1</Name>
     <Title>Green Circle</Title>
     <Abstract>A 6 pixel circle with a green fill and no stroke</Abstract>
      <PointSymbolizer>
       <Graphic>
        <Mark>
         <WellKnownName>circle</WellKnownName>
         <Fill>
          <CssParameter name="fill">#00FF00</CssParameter>
         </Fill>
        </Mark>
       <Size>6</Size>
      </Graphic>
     </PointSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
  </UserStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
../_images/greencircle.png

Obr. 18 Styl green circle