Publikování rastru

V rámci publikování vektorových dat můžete ještě na dalších kartách nastavovat jakým způsobem budou data prezentována.

Publishing

Karta Publishing nabízí nastavení implicitního stylu a seznamu doporučovaných alternativních stylů.

Dále je zde možné definovat parametry pro službu WCS (Web Coverage Service). V první části např. podporované souřadnicové systémy a metodu převzorkování rastru.

../_images/rpub1.png

Obr. 49 Nastavení WCS - souřadnicové systémy a metoda převzorkování.

V druhé části pak formáty, ve kterých bude možné vrstvu získat.

../_images/rpub2.png

Obr. 50 Nastavení WCS - formáty.