GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/intro_logo.png

GeoServer je Open Source server určený pro sdílení prostorových dat publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Mezi hlavní výhody patří zejména rychlost vývoje a rozšiřování jeho funkcionality. Licence GNU GPL umožňuje používání software i pro komerční účely. Podstatné je, že umožňuje i modifikaci zdrojového kódu a jeho následné šíření. Neznedbatelnou výhodou serveru je existence grafického uživatelského rozhraní pro administraci systému a sada cvičných dat, které jsou automaticky po instalaci vypublikovány.

Tip

Text školení je dostupný i v tisknutelné formě PDF.

Důležité

Školení je zaměřeno na aktuální verzi GeoServer 2.14.1. V jiných verzích není zaručena funkčnost uvedených příkladů.

GeoServer je psán v programovacím jazyce Java a uživatelské prostředí pro konfiguraci v jazyce Java a HTML. Díky použití těchto rozšířených programovacích prostředků je GeoServer multiplatformní, tudíž jej lze využívat na většině používaných operačních systémech jako je MS Windows, GNU/Linux nebo OS X. GeoServer využívá pro práci s prostorovými daty v rastrové anebo vektorové reprezentaci knihovnu GeoTools případně GDAL, díky tomu je možné pomocí GeoServeru publikovat široké spektrum formátů.

_images/intro_geoserver.png

Obr. 2 Ukázka uživatelského rozhraní konfiguračního nástroje pro GeoServer.

GeoServer je populární i pro svou rozšiřitelnost pomocí takzvaných rozšíření (extensions). Rozšíření jsou dílčí nástroje, které jsou vyvíjeny komunitou kolem serveru GeoServer. Pomocí rozšíření je možné dopnit do serveru GeoServer novou funkcionalitu či podporu pro další formáty či služby.

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text vychází z textu http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 0.1alfa (sestaveno 20.03.2019)

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: