Jupyter notebook

Jupyter je webová aplikace, která vám umožní vytvářet dokumenty, které obsahují kód programu, vizualizace, formátovaný text - vše v jednom.

Pokud si chcete hrát s nějakou Pythonní knihovnou, je Jupyter skvělá volba - můžete si kód hned popisovat, můžete se vrace k jeho jednotlivým částem, měnit je a sledovat, co to dělá.

../_images/jupyter.png

Jak zobrazit rastrová data numpy

Použít můžeme jak Matplotlib

import rasterio
from matplotlib import pyplot
with rasterio.open("/data/data/lsat7_2002_nir.tiff") as src:
   pyplot.imshow(src.read(1), cmap='pink')
   pyplot.show()

Tak rasterio.plot.show funkci, která umí pracovat se třemi kanály a ještě zobrazí správné geografické souřadnice.

import rasterio
from rasterio.plot import show
with rasterio.open("/data/data/lsat7_2002_nir.tiff") as src:
  show(src.read(), transform=src.transform)

Dále můžeme zobrazit i více kanálů vedle sebe nebo třeba histogram.

Jak zobrazit vektorová data

Objekty typu shapely.geometry.BaseGeometry lze zobrazit přímo jejich vypsáním:

.. code-block:: python

import shapely import shapely.geometry geom = shapely.geometry.LineString([(0, 0), (1, 1), (1,2), (2,2)])

geom

../_images/shapely-screen.png

Docker kontejner

Technologie Docker nám umožní nakonfigurovat nějaké prostředí a spustit ho v samostaném „kontejneru“ bez nutnosti instalovat cokoliv (kromě samotného Dockeru) na hostitelský systém.

Poznámka

Pokud vám tento krok připadá příliš komplikovaný, nic se neděje, můžete pokračovat za použití virtualenv nebo instalací potřebných závislostí na váš domácí systém.

Pro účely tohoto kurzu jsme připravili Docker image, který můžete stáhnout ze stránek Docker hub příkazem:

docker pull opengeolabs/gismentors:geopython

A následně ho můžete pustit příkazem:

docker run -p 8888:8888 \
    -v $(pwd):/localdata/ \
    --rm --name geopython-workshop \
    opengeolabs/gismentors:geopython

Potom už stačí jenom otevřít prohlížeč na adresse http://localhost:8888/, zadat heslo geopython a máte před sebou kompletně připravený Jupyter notebook s nainstalovanými závislostmi potřenými pro tento workshop.

Uložená data

Data jsou dostupná v adresáři /data/data, svůj adrář pro výstupy můžete založit v adresáři /outputs/.