GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Motivace

_images/python-logo.png

Poznámka k datové sadě GISMentors

Data ke školení je stažitelná jako zip archiv (63 MB). Dále můžete využít data ze školení QGIS pro začátečníky a to vektorovová data (436 MB) a rastrová data DMT (97 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod a IPR.

Varování

Toto je pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text školení je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu školení: 0.5beta (sestaveno 15.10.2018)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: