Knihovna GDAL pro přístup k rastrovým a vektorovým datům

Programátorská knihovna GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je určena pro práci s množstvím rastrových i vektorových formátů používaných v GIS. GDAL je využíván celou řadou dalších programů jako základní knihovna (GRASS GIS, QGIS, …), dokonce i v proprietárním produktu ArcGIS.

Poznámka

V dřívějšich verzích byla tato knihovna rozdělena na dvě části. GDAL pracující s rastrovými daty a OGR pro vektorová data. Ve verzi 2.0 byly tyto dvě větve sloučeny. Stále však můžete narazit na označení části pro práci s vektory jako OGR.

Tip

Více ke knihovně GDAL z uživatelského pohledu ve školení Úvod do (open source) GIS.